201207.11
Off
0

UREJANJE MEJ V REPUBLIKI HRVAŠKI

V RH se pogosto dogaja, da je meja med sosedi sporna. Do sporov s sosedi glede mej pogosto pride v času, ko investitor kupi gradbeno zemljišče in začne s projektiranjem ali izvajanjem gradbenih del. Spori lahko trajajo na pristojnem sodišču tudi več let. Prav tako pride do navedenih sporov pri fizičnih osebah, ki v zapuščinskem…