201208.20
Off
0

ENOSTAVNA DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.) S TEMELJNIM KAPITALOM 10 kun

12. julija 2012 je Parlament Republike Hrvaške prejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah s končnim predlogom zakona. Spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah dovoljujejo ustanovitev podjetja za le 10 kun temeljnega kapitala, kar pa bo v primeru sprejetja zakona pričelo veljati z vstopom Hrvaške Evropski uniji. Cilj navedene ureditve…

201208.03
Off
0

STEČAJ V REPUBLIKI HRVAŠKI

Finančna nestabilnost vlada tako na hrvaških kot tudi na svetovnih trgih kapitala. Ravno zato pravni subjekti previdneje stopajo v nove poslovne odnose. Pravni subjekti morajo imeti pri sklepanju novih pravnih poslov v Republiki Hrvaški kot tudi v svetu v mislih tudi možnost stečaja druge pogodbene stranke. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti sledečim pravnim…