201211.26
Off
0

DELO IN BIVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI HRVAŠKI

ZAČASNO BIVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI HRVAŠKI Tuje fizične osebe, ki želijo na Hrvaškem bivati več kot 3 mesece, iz katerega koli razloga, morajo svoje bivanje na Hrvaškem pravno urediti. Začasno bivanje se tujcu, ki želi bivati v Republiki Hrvaški odobri zaradi: 1. ustvarjanja družine, 2. srednješolskega izobraževanja in študiranja, 3. znanstvenega raziskovanja, 4. iz…

201211.13
Off
0

DEDNO PRAVO – PRAKTIČNI NASVETI

Po smrti zapustnika, ki nima dediča, zapuščina preide na občino, oziroma na mesto, ki je določeno v Zakonu, ki pa si s tem pridobi enak položaj kot da so zapustnikovi dediči. Tujci kot dediči so enakopravni z državljani Republike Hrvaške, kar pomeni da lahko podedujejo premoženje iz zapuščine enako kot hrvaški državljani. V primeru smrti…

201211.13
Off
0

PRAVNI OKVIR VLAGANJA V REPUBLIKO HRVAŠKO

V nadaljevanju bodo prezentirane nekatere novosti v pravni zakonodaji Republike Hrvaške katerih cilj je pospešiti tuja vlaganja v Republiko Hrvaško, zmanjšati nezaposlenost in povečati učinkoviost izterjav zapadlih terjatev. I. ENOSTAVNA DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO Na podlagi sprememb in dopolnitev zakona o gospodarskih družbah v letu 2012 se v Republiki Hrvaški lahko ustanovi tudi kapitalska družba,…