201301.18
Off
0

NOVI ZAKON O IZVRŠBI 2012

Na dan 15.10.2012 je stopil v veljavo nov Zakon o izvršbi (NN 112/12) Ena izmed največjih novosti, ki jih prinaša zakon, se nanaša na možnost sodnega izvršitelja, da zahteva neposredno od FINE, brez začetega izvršilnega postopka, plačilo terjatve na podlagi izvršljive odločbe in sporazuma, ki se glasi na izpolnitev denarne terjatve in ki imajo potrdilo…

201301.10
Off
0

OBDAVČITEV DIVIDEND IN DELEŽEV V DOBIČKU

S spremembo Zakona o dohodnini, so od 1. marca 2012 obdavčljiva vsa izplačila dividend in udeležbe na dobičku. Dividende in dobiček nad 12.000,00 kun letno se namreč štejejo za dohodek iz kapitala in se obdavčijo po davčni 12 % davčni stopnji. Tako obstajajo tudi neobdavčljive dividende, če ne presegajo vrednosti 12.000,00 kun letno. Obdavčijo se…