201302.04
Off
0

ZAŠČITA KONKURENCE V REPUBLIKI HRVAŠKI

Konkurenčno pravo oziroma pravo tržne konkurence se nanaša na zaščito pred sklepanji prepovedanih sporazumov med podjetniki, oziroma na preprečevanje ustvarjanja kartelov, zatem preprečevanja zlorabe prevladujočega položaja podjetnika na tržišču in na kontrolo koncentracije. To področje, torej področje pravil o dopustitvi sredstev za medsebojno sodelovanje ter zaščita takih stanj, je urejeno z Zakonom o konkurenci, za…

201301.18
Off
0

NOVI ZAKON O IZVRŠBI 2012

Na dan 15.10.2012 je stopil v veljavo nov Zakon o izvršbi (NN 112/12) Ena izmed največjih novosti, ki jih prinaša zakon, se nanaša na možnost sodnega izvršitelja, da zahteva neposredno od FINE, brez začetega izvršilnega postopka, plačilo terjatve na podlagi izvršljive odločbe in sporazuma, ki se glasi na izpolnitev denarne terjatve in ki imajo potrdilo…

201301.10
Off
0

OBDAVČITEV DIVIDEND IN DELEŽEV V DOBIČKU

S spremembo Zakona o dohodnini, so od 1. marca 2012 obdavčljiva vsa izplačila dividend in udeležbe na dobičku. Dividende in dobiček nad 12.000,00 kun letno se namreč štejejo za dohodek iz kapitala in se obdavčijo po davčni 12 % davčni stopnji. Tako obstajajo tudi neobdavčljive dividende, če ne presegajo vrednosti 12.000,00 kun letno. Obdavčijo se…

201211.26
Off
0

DELO IN BIVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI HRVAŠKI

ZAČASNO BIVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI HRVAŠKI Tuje fizične osebe, ki želijo na Hrvaškem bivati več kot 3 mesece, iz katerega koli razloga, morajo svoje bivanje na Hrvaškem pravno urediti. Začasno bivanje se tujcu, ki želi bivati v Republiki Hrvaški odobri zaradi: 1. ustvarjanja družine, 2. srednješolskega izobraževanja in študiranja, 3. znanstvenega raziskovanja, 4. iz…

201211.13
Off
0

DEDNO PRAVO – PRAKTIČNI NASVETI

Po smrti zapustnika, ki nima dediča, zapuščina preide na občino, oziroma na mesto, ki je določeno v Zakonu, ki pa si s tem pridobi enak položaj kot da so zapustnikovi dediči. Tujci kot dediči so enakopravni z državljani Republike Hrvaške, kar pomeni da lahko podedujejo premoženje iz zapuščine enako kot hrvaški državljani. V primeru smrti…

201211.13
Off
0

PRAVNI OKVIR VLAGANJA V REPUBLIKO HRVAŠKO

V nadaljevanju bodo prezentirane nekatere novosti v pravni zakonodaji Republike Hrvaške katerih cilj je pospešiti tuja vlaganja v Republiko Hrvaško, zmanjšati nezaposlenost in povečati učinkoviost izterjav zapadlih terjatev. I. ENOSTAVNA DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO Na podlagi sprememb in dopolnitev zakona o gospodarskih družbah v letu 2012 se v Republiki Hrvaški lahko ustanovi tudi kapitalska družba,…

201210.22
Off
0

ODGOVORNOST ČLANOV UPRAVE IN ČLANOV GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI HRVAŠKI

Vlada Republike Hrvaške je opazila prakso, da se pogosto odpirajo nove družbe z omejeno odgovornostjo z razlogom izogiba plačilu obveznosti tako državi kot tudi zaposlenim. Splošni davčni zakon, spremenjen leta 2012, zasleduje cilj onemogočanja poslovanja povezanih družb, ki premaknejo izgubo z ene na drugo družbo ter izdajo fiktivnih računov. Zakon o gospodarskih družbah določa načelno,…

201209.12
Off
0

Apartmaji v lastništvu tujih fizičnih oseb v Republiki Hrvaški – praktični problemi

Tuje fizične osebe, ki so lastniki apartmajev v Republiki Hrvaški, še vedno ne morejo na temelju predpisa kategorizirati lastne apartmaje in jih skladno s predpisi dati v najem ter za to plačati davek. Zato pogosto tuje fizične osebe uporabljajo svoje apartmaje za gostiteljstvo svojih resničnih prijateljev ali simuliranih prijateljev, od katerih nato nelegalno pridobijo gotovino…

201208.20
Off
0

ENOSTAVNA DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.) S TEMELJNIM KAPITALOM 10 kun

12. julija 2012 je Parlament Republike Hrvaške prejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah s končnim predlogom zakona. Spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah dovoljujejo ustanovitev podjetja za le 10 kun temeljnega kapitala, kar pa bo v primeru sprejetja zakona pričelo veljati z vstopom Hrvaške Evropski uniji. Cilj navedene ureditve…