Marija Dvorničić Vaić, dipl. pravnica, rojena 1976 v Vukovarju, Hrvaška

Odvetnica Marija Dvorničić Vaić je rojena 17.8.1976 in je 6.3.2002 končala Pravno fakulteto v Reki. Delati je pričela pri notarju in se vpisala v Hrvaško notarsko zbornico. 3. marca 2005 je opravila pravniški državni izpit ter 11. aprila 2007 notarski izpit. Po opravljenem notarskem izpitu je postala notarska pomočnica pri notarju Boleslavu Dvorničiću v Krku. 16. julija 2008 se je vpisala v Hrvaško odvetniško zbornico in odprla svojo odvetniško pisarno v mestu Krk, na naslovu Trg Bana Josipa Jelačića 1. 1. septembra 2010 je pristopila k odvetniški družbi Vaić iz Reke kot novi partner družbe. Odvetniška družba Vaić ima po združitvi še naprej sedež v Reki, Križanićeva 5 in pisarno v mestu Krk, Sv. Bernardina 6a.

Izobraževanje:

  • Diplomirana pravnica, Univerza v Reki, 2002

Jeziki:

  • Angleški jezik
  • Hrvaški jezik (materni jezik)

Strokovna področja:

  • Civilno pravo
  • Zemljiškoknjižno pravo
  • Dedno pravo
  • Stvarno pravo
  • Pogodbeno pravo
  • Pravo družb

Članstva: