201209.12
Off
0

Apartmaji v lastništvu tujih fizičnih oseb v Republiki Hrvaški – praktični problemi

Tuje fizične osebe, ki so lastniki apartmajev v Republiki Hrvaški, še vedno ne morejo na temelju predpisa kategorizirati lastne apartmaje in jih skladno s predpisi dati v najem ter za to plačati davek.

Zato pogosto tuje fizične osebe uporabljajo svoje apartmaje za gostiteljstvo svojih resničnih prijateljev ali simuliranih prijateljev, od katerih nato nelegalno pridobijo gotovino za najem apartmaja.

Pri tem morajo imeti v mislih, da lastnik hiše lahko gosti prijatelje v apartmaju pod pogojem, da jih prijavi pristojni turistični skupnosti ali policiji v roku 24 ur od njihovega prihoda in odjavi v roku 24 ur po njihovem odhodu ter da za njih plača turistično takso.

32. člen Zakona o gostiteljski dejavnosti definira bivanje več kot 15ih oseb, ki niso člani ožje družine v stanovanjih, apartmajih in počitniških hišah v turističnih mestih, v času glavne sezone, od 15. junija do 15. septembra, se šteje za ponujanje gostiteljskih uslug. V primeru, da tuje fizične osebe gostijo v turistični sezoni v svojem apartmaju več kot 15 prijateljev, ki niso člani ožje družine, lahko računajo, da bodo odgovarjali za prekršek v primeru inšpekcijskega nadzora.

Zakon o turistični taksi regulira, da so člani ožje družine: zakonec, sorodniki v ravni črti in njihovi zakonci, bratje in sestre ter njihovi otroci in zakonci, bratje in sestre staršev ter njihovi otroci in zakonci, posvojitelji in posvojenci ter njihovi otroci in zakonci, pastorji, mačeha in očim.

Zakon o turistični taksi definira, da mora lastnik hiše ali počitniškega stanovanja ter vse osebe, katere prenočijo v tej hiši ali stanovanju plačati turistično takso za vsako nočitev. Lastnik in člani njegove družine plačajo turistično takso zmanjšano za 70%.

Se pravi, če tuja fizična oseba kot lastnik apartmaja ali hiše – v obdobju od 15. junija do 15. septembra – gosti do 15 svojih prijateljev, ki niso člani njegove ožje družine, je slednje legalno, pod pogojem, da jih prijavi pristojni turistični skupnosti ali policiji v roku 24 ur od njihovega prihoda ter odjavi njihov odhod v roku 24 ur po njihovem odhodu in za njih plača turistično takso.

Če tuja fizična oseba kot lastnik objekta za bivanje pridobi od prijatelja plačilo (bodisi v denarju ali kako drugače), takrat se šteje to za ponujanje uslug nastanitve v gospodinjstvu – kar je protizakonito za tuje fizične osebe.

Z druge strani tuja fizična oseba ni omejena, da kot lastnih hiše ali apartmaja na morju sklene plačljivo najemno pogodbo za stanovanje ali hišo za nekaj mesecev s tretjo osebo.