201103.03
Off
0

COUNTRY REPORT ZA TUJCE V REPUBLIKI HRVAŠKI JULIJ 2010

Vsebina:

I Pridobitev nepremičnin

II Dovoljenje za prebivanje ter poslovno dovoljenje

III Nekaj vprašanj v zvezi z delavnimi odnosi na Hrvaškem

IV Ustanovitev gospodarske družbe na Hrvaškem

V Davčni okvir za poslovne dejavnosti

VI Koncesija na morskem dobru

VII Naložbe v igrišča za golf

VIII Pogoji za pripravo iger na srečo

IX Spodbujanje tujih investicij

X Računi nerezidentov v hrvaških bankah

XI Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na Hrvaškem

XII Obnovljivi viri energije in kogeneracija

XIII Javno-zasebno partnerstvo


PDF