201205.21
Off
0

DAVČNE IN DRUGE OLAJŠAVE TER SPODBUDE ZA VLAGATELJE

Gospodarske družbe so v Republike Hrvaški dolžne plačati davek na dobiček po 20% letni stopnji. Medtem pa so vlagatelji glede na višino vložka upravičeni do določenih davčnih ugodnosti.

DAVČNE UGODNOSTI

Za vlaganja do 1,5 milijonov evrov – davek na dobiček=10% v obdobju do 10 let od prvega leta vlaganja, pod pogojem, da se odpre najmanj 10 novih delovnih mest povezanih z vlaganjem in to znotraj obdobja 3 let od začetka vlaganja.

Za vlaganja od 1,5 do 4 milijone evrov – davek na dobiček= 7% v obdobju do 10 let od prvega leta vlaganja, pod pogojem, da se odpre najmanj 30 novih delovnih mest povezanih z vlaganjem in to znotraj obdobja 3 let od začetka vlaganja.

Za vlaganja od 4 do 8 milijonov evrov – davek na dobiček= 3% v obdobju do 10 let od prvega leta vlaganja, pod pogojem, da se odpre najmanj 50 novih delovnih mest povezanih z vlaganjem in to znotraj obdobja 3 let od začetka vlaganja.

Za vlaganja preko 8 milijonov evrov – davek na dobiček= 0% v obdobju do 10 let od prvega leta vlaganja, pod pogojem, da se odpre najmanj 75 novih delovnih mest povezanih z vlaganjem in to znotraj obdobja 3 let od začetka vlaganja.

V primeru, da upravičenec zgoraj navedenih ugodnosti ne izpolni pogoja odprtja novih delovnih mest ali zmanjša število novih delovnih mest, mu preneha pravica uporabe davčnih ugodnosti za celotno obdobje, za katero so odobrene z obveznostjo povračila sredstev, pridobljenih na podlagi ugodnosti, povečanih za znesek zakonskih zamudnih obresti.

Minimalno obdobje trajanja nosilca spodbudnih ugodnosti oz. ohranjanja določenega vlaganja in odprtja novih delovnih mest, povezanih s tem vlaganjem znaša 5 let in ne sme biti krajša od obdobja uporabe ukrepov ugodnosti.

Podpora za upravičene stroške odprtja novih delovnih mest, povezanih z vlaganjem

Prejemniku spodbujevalnih ukrepov za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z vlaganjem v okrožjih Republike Hrvaške, kjer registrirana stopnja brezposelnosti znaša 10% , se odobri nepovratna denarna pomoč za upravičene stroške ustvarjanja novih delovnih mest, povezanih z investicijo v višini do 10% upravičenih stroškov za odpiranje novega delovnega mesta, vendar v najvišjem znesku protivrednosti kun do 1.500 evrov za novo delovno mesto.

Prejemniku spodbujevalnih ukrepov za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z vlaganjem v okrožjih Republike Hrvaške, kjer je registrirana stopnja brezposelnosti od 10% do 20% , se odobri nepovratna denarna pomoč za upravičene stroške ustvarjanja novih delovnih mest, povezanih z investicijo v višini 15% upravičenih stroškov za novo delovno mesto, vendar v največjem znesku protivrednosti kun do 2.000 evrov za novo delovno mesto.

Prejemniku spodbujevalnih ukrepov za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z vlaganjem v okrožjih Republike Hrvaške, kjer registrirana stopnja brezposelnosti znaša čez 20% , se odobri nepovratna denarna pomoč za upravičene stroške ustvarjanja novih delovnih mest, povezanih z investicijo v višini 20% upravičenih stroškov za novo delovno mesto, vendar v največjem znesku protivrednosti kune do 3.000 evrov na novo delovno mesto.

Investicijski projekti večjega gospodarskega pomena

Veliki investicijski projekti oz. investicijski projekti večjega gospodarskega pomena so investicijski projekti, ki predstavljajo pomembno gospodarsko aktivnost, kot je izgradnja nove tovarne ali industrijskega objekta, začetek nove gospodarske dejavnosti in razvoj novih tehnologij, katerih vrednost naložb v osnovna sredstva prejemniku spodbudnih ukrepov znaša v protivrednosti kun najmanj 15 milijonov evrov, pod pogojem odprtja 100 novih delovnih mest, povezanih z investicijo, od konca prvega leta vlaganja.


Največja intenzivnosti celotne pomoči za velike investicijske projekte, odvisno od višine investicije znaša:
– za naložbe v višini protivrednosti kun do 50 milijonov evrov, najvišja intenzivnost celotne podpore znaša 100% zgornje meja upravičenih stroškov, opredeljenih v karti regionalne državnih pomoči,
– za naložbe v protivrednosti kun od 50 do 100 milijonov evrov, največja intenzivnost celotne podpore znaša 50% zgornje meja upravičenih stroškov, opredeljenih v karti regionalne državnih pomoči,

– za naložbe v protivrednosti kun preko 100 milijonov evrov, največja intenzivnost celotne podpore znaša 34% zgornje meja upravičenih stroškov, opredeljenih v karti regionalne državnih pomoči.

Odobritev in nadzor

Pravne osebe, ki nameravajo uporabiti spodbujevalne ukrepe, vložijo vlogo Ministrstvu in to pred začetkov vlaganja za odobritev statusa prejemnika spodbujevalnih ukrepov oz. vlogo za uporabo spodbujevalnih ukrepov. Na podlagi vloge bo Ministrstvo izdalo potrdilo v roku 60 dni od prejema vloge. Prejemnik spodbujevalnih ukrepov je dolžen v času uporabe spodbujevalnih ukrepov predložiti letno pisno poročilo o uporabi spodbujevalnih ukrepov Ministrstvu in Ministrstvu za financiranje – Davčni upravi, katero se predloži s prijavo davka na dobiček.

Posebna varstvena območja

Pravico imajo pravne osebe s sedežem oz. obrtniki s prebivališčem na posebnih varstvenih območjih.

Posebna varstvena območja se delijo v tri skupine:

Prvi skupini pripadajo v celoti območja mest in občin: Antunovac, Beli Manastir, Bilje, Bogdanovci, Borovo, Cetingrad, Civljane, Čeminac, Darda, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Draž, Dubrovniško primorje, Dragalić, Dvor, Erdut, Ernestinovo, Gvozd, Hrvaška Dubica, Hrvaška Kostajnica, Ilok, Jagodnjak, Jasenovac, Kijevo, Kneževi Vinogradi, Lovas, Majur, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Petlovac, Plitvička Jezera, Popovac, Rakovica, Slunj, Stara Gradiška, Stari Jankovci, Šodolovci, Tompojevci, Topusko, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vojnić, Vrlika, Vukovar, Župa Dubrovačka.

Prvi skupini pripadajo tudi naselja v mestih:

Osjek (10% območja mest) – naselja: Klisa, Nemetin, Sarvaš in Tenja, Vinkovci (25% območja mesta) – naselje Mirkovci.

Drugi skupini pripadajo v celoti območja mest in občin:

Barilović, Benkovac, Biskupija, Brestovac, Čačinci, Drniš, Đulovac, Ervenik, Glina, Gornji Bogićevci, Gospić, Gračac, Grubišno Polje, Hrvace, Jasenice, Josipdol, Kistanje, Knin, Konavle, Krnjak, Lasinja, Lipik, Lišane Ostrovičke, Lovinac, Mikleuš, Novigrad, Novska, Obrovac, Okučani, Otočac, Pakrac, Petrinja, Plaški, Polača, Poličnik, Posedarje, Promina, Ružić, Saborsko, Sirač, Skradin, Stankovci, Ston, Sunja, Škabrnja, Tounj, Udbina, Velika, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Voćin, Vrhovine in Zemunik Donji.

Drugi skupini pripadajo tudi naselja v mestih:

Daruvar (25% območja mesta) – naselja: Markovac in Vrbovac; Dubrovnik (50% območja mesta) – naselja: Bosanka, Brsećine, Dubravica, Donje Obuljeno, Čajkovica, Čajkovići, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo, Knežica, Komolac, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, Petrovo Selo, Prijevoj, Pobrežje, Rožat, Šumet, Trsteno in Zaton; Karlovac (10% območja mesta) – naselja: Banska Selnica, Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Brezova Glava, Brežani, Brođani, Cerovac Vukmanićki, Donja Trebinja, Donji Sjeničak, Gornja Trebinja, Gornji Sjeničak, Ivanković Sela, Ivošević Selo, Kablar, Kamensko, Karlovac – deli Gornje Mekušje, Sajevac in Turanj, Klipino Brdo, Kljaić Brdo, Knez Gorica, Lipje, Manjerovići, Okić, Popović Brdo, Ribari, Skakavac, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, Tušilović, Udbinja, Utinja in Vukmanić; Sisak (10% območja mesta) – naselja: Blinjski Kut, Klobučak, Letovanci, Madžari, Staro Selo in Vurot; Slatina (10% območja mesta) – naselja: Golenić, Ivanbrijeg in Lukavac; Virovitica (10% območja mesta) – naselje Jasenaš; Vodice (25% območja mesta) – naselja: Čista Mala, Čista Velika in Grabovci; Zadar (10% območja mesta) – naselja: Babindub in Crno.

Tretji skupini pripadajo v celoti območja mest in občin:

Babina Greda, Bebrina, Bednja, Berek, Bosiljevo, Brinje, Brod Moravice, Cernik, Cestica, Cista Provo, Crnac, Čađavica, Čaglin, Dekanovec, Donja Voća, Drenovci, Galovac, Generalski Stol, Gornja Rijeka, Garčin, Gradina, Grožnjan, Gundinci, Gunja, Ivanska, Jarmina, Klakar, Kraljevec na Sutli, Kula Norinska, Lanišće, Lećevica, Levanjska Varoš, Lokvičić, Netretić, Oprisavci, Oprtalj, Oriovac, Otok (Splitsko-dalmatinska občina), Otok (Vukovarsko-srijemska občina), Pakoštane, Perušić, Pisarovina, Podgorač, Podravska Moslavina, Podturen, Podcrkavlje, Pokupsko, Pojezerje, Prgomet, Privlaka (Vukovarsko-srijemska občina), Proložac, Punitovci, Ribnik, Runovići, Satnica Đakovačka, Semeljci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Sopje, Starigrad, Suhopolje, Trnava, Unešić, Velika Kopanica, Vladislavci, Vođinci, Vrbanja, Vrbje, Zagorska Sela, Zagvozd, Zažablje, Zmijavci, Zrinski Topolovac, Žumberak.

Davčni zavezanec, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in ribištvom na posebno varstvenem območju in imajo zaposlenih več kot 5 delavcev za nedoločen čas, pri čimer ima več kot 50% zaposlenih stalno prebivališče ter prebiva na posebno varstvenem območju najmanj 9 mesecev, do vstopa Republike Hrvaške v Evropsko Unijo, plačajo naslednji davek na dobiček:

  1. ne plačajo davka na dobiček na območju prve skupine,
  1. plačajo 25% od predpisane davčne stopnje na območju druge skupine,
  1. plačajo 75% od predpisane davčne stopnje na območju tretje skupine.

Šteje se, da davčni zavezanec zaposluje delavca za nedoločen čas, če je delavec zaposlen pri davčnemu zavezancu ter ima stalno prebivališče in prebiva na posebno varstvenem območju najmanj 9 mesecev v davčnem obdobju.

Davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost na posebno varstvenem območju, razen dejavnosti kmetijstva in ribištva, ter zaposlujejo več kot 5 delavcev za nedoločen čas, pri čemer ima več kot 50% delavcev stalno prebivališče ter prebiva na posebno varstvenem območju, plačajo naslednji davek na dobiček:

  1. davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost na območju prve skupine posebno varstvenega območja:

– ne plača davka na dobiček v obdobju od leta 2008 do leta 2010;

– plača 25% od predpisane davčne stopnje v obdobju od leta2011 do leta 2013,

– plača 75% od predpisane davčne stopnje v obdobju od leta 2014 do leta 2016,

– od leta 2017 plača v višini predpisane davčne stopnje,

  1. davčni zavezanec, ki opravlja de javnost na območju druge skupine posebno varstvenega območja:

– plača 25% od predpisane davčne stopnje v obdobju od leta 2008 do leta 2010,

– plača 75% od predpisane davčne stopnje v obdobju od leta 2011 do leta 2013,

– od leta 2014 plača v višini predpisane davčne stopnje,

  1. davčni zavezanec, ki opravlja de javnost na območju tretje skupine posebno varstvenega območja:

– 75% od predpisane davčne stopnje v obdobju od leta 2008 do leta 2010,

– 85% od predpisane davčne stopnje v obdobju od leta 2011 do leta 2013,

– od leta 2014 plača v višini predpisane davčne stopnje.

Šteje se, da davčni zavezanec zaposluje delavca za nedoločen čas, če je delavec zaposlen pri davčnemu zavezancu ter ima stalno prebivališče in prebiva na območju mesta Vukovarja ali hribovito-gorska območja ali posebno varstvenem območja najmanj 9 mesecev v davčnem obdobju.

V postopkih, ki se vodijo po Zakonu o posebno varstvenih območjih, uporabniki ne plačajo upravne takse v celoti in notarske takse le v delu, kateri je po posebnem predpisu prihodek državnega proračuna.

Hribovito-gorska območja

Status hribovito-gorskega območja imajo naslednje enote lokalne samouprave:

– mesta: Buzet, Čabar, Delnice, Imotski, Lepoglava, Ogulin, Orahovica, Senj, Sinj, Trilj, Vrbovsko in Vrgorac,

– občine: Bistra, Budinšćina, Cerovlje, Čavle, Dicmo, Đurmanec, Fužine, Gračišće, Jelenje, Jesenje, Kalnik, Kaptol, Karlobag, Klana, Klis, Lobor, Lokve, Lovreć, Lupoglav, Ljubešćica, Matulji, Motovun, Mrkopalj, Muć, Novi Golubovec, Podbablje, Primorski Dolac, Radoboj, Ravna Gora, Skrad, Stubičke Toplice, Šestanovac in Vinodolska občina.

Davčni zavezanec, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in ribištvom na hribovito-gorskem območju in imajo zaposlenih več kot 5 delavcev za nedoločen čas, pri čimer ima več kot 50% zaposlenih stalno prebivališče ter prebiva na hribovito-gorskem območju ali posebno varstvenem območju, plača davek na dobiček v višini 75% od predpisane davčne stopnje od dneva vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo.

Šteje se, da davčni zavezanec zaposluje delavca za nedoločen čas, če je delavec zaposlen pri davčnemu zavezancu ter ima stalno prebivališče in prebiva na hribovito-gorskem območju ali posebno varstvenem območju najmanj 9 mesecev v davčnem obdobju.

Davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost na hribovito-gorskem območju, razen dejavnosti kmetijstva in ribištva, ter zaposlujejo več kot 5 delavcev za nedoločen čas, pri čemer ima več kot 50% delavcev stalno prebivališče ter prebiva na hribovito-gorskem območju ali posebno varstvenem območju, plačajo davek na dobiček do leta 2011 v višini predpisane davčne stopnje.

Otoki

Dejavnosti, katere Nacionalni program razvoja otokov, Državni program razvoja otokov in Program trajnega razvoja otokov in otoških skupin opredeljujejo kot dejavnosti trajnega otoškega razvoja, katere podpira država. Dejavnosti, ki spadajo v navedeno skupino ter je med drugimi potrebna visoka tehnologija (zlasti visoka tehnologija trajnostne energetike); izkoriščanje obnovljivih izvorov energije, razen objekti namenjeni za izkoriščanje vetra za električno energijo.

Hrvaška banka za obnovo in razvoj preko svojih programov kreditiranja spodbuja vlaganja fizičnih oseb, fizičnih oseb – obrtnikov in pravnih oseb, ki na otokih pričnejo ali razširijo zgoraj navedene dejavnosti.

Fizične osebe – obrtniki in pravne osebe, ki imajo sedež na otokih ter opravljajo svojo dejavnost na njih, imajo pravico do državne pomoči majhne vrednosti za ohranjanje delovnih mest.

.