201208.20
Off
0

ENOSTAVNA DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.) S TEMELJNIM KAPITALOM 10 kun

12. julija 2012 je Parlament Republike Hrvaške prejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah s končnim predlogom zakona.

Spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah dovoljujejo ustanovitev podjetja za le 10 kun temeljnega kapitala, kar pa bo v primeru sprejetja zakona pričelo veljati z vstopom Hrvaške Evropski uniji. Cilj navedene ureditve je olajšati tako Hrvatom kot tudi tujim državljanom ustanovitev podjetja ter spodbuditi samozaposlovanje. Z vstopom Republike Hrvaške Evropski uniji bodo imele gospodarske družbe, ustanovljene v drugih državah članicah, pravico svobodne poslovne ustanovitve ter bodo svobodno delovale na področju Republike Hrvaške, tako da ne bodo potrebovale vzpostaviti zasebne organizacijske oblike. Z obzirom na to, da v drugih državah članicah obstajajo nižji pogoji za vplačilo temeljnega kapitala potrebnega za ustanovitev podjetja, bodo zakonske spremembe omogočile tujim podjetnikom, da gospodarsko družbo ustanovijo v Republiki Hrvaški, katera bo ponujala ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo na poenostavljen način ter z manjšim temeljnim kapitalom.

Različica d.o.o. se bo imenovala enostavna družba z omejeno odgovornostjo, za katero se bodo uporabljale določbe, ki veljajo za družbo z omejeno odgovornostjo, razen če bo za enostavno družbo z omejeno odgovornostjo v Zakonu izrecno kaj drugega predpisanega.

Poslovanje enostavne družbe z omejeno odgovornostjo bo možno začeti z najnižjim zneskom temeljnega kapitala 10 kun, vplačanih v celoti v denarju, a najnižji znesek poslovnega vložka bo lahko znašal 1 kuno. Stroški ustanovitve bodo zmanjšani z uporabo vnaprej pripravljenega obrazca, kateri bo olajšal in pospešil postopek ustanovitve družbe, tako da bo celotni strošek ustanovitve znašal okoli 750,00 kun.

Enostavna družba bo lahko imela največ tri člane družbe in le enega člana uprave. Enostavna družba bo morala imeti zakonske rezerve, v katerega bo vnesla četrtina zneska dobička družbe izkazanega v letnem finančnem izkazu, zmanjšanega za znesek izgube predhodnega leta. Če bo družbi grozila plačilna nesposobnost, potem se bo morala takoj sklicati skupščina družbe.

Če bo temeljni kapital enostavne družbe z omejeno odgovornostjo dosegel znesek temeljnega kapitala klasične družbe z omejeno odgovornostjo, bodo začela za enostavno družbo veljati pravila klasične družbe z omejeno odgovornostjo.