201205.21
Off
0

IZVRŠBA NA DENARNIH SREDSTVIH

1. januarja 2011 je začel veljati Zakon o izvedbi izvršbe na denarnih sredstvih, ki bistveno pospeši postopek izvršbe in izboljšuje učinkovitost plačila. Izvršbo nad denarnimi sredstvi izvede Agencija za finance (FINA). Izvršba se pri fizičnih in pravnih osebah izvede tako nad sredstvi iz vseh domačih in deviznih računov kot tudi nad hranilnimi vlogami ter vezanimi vlogami po izteku pogodbe o vezani. Banke se od 1. januarja 2011 pri izvajanju izvršbe ravnajo po nalogu FINE in ne odgovarjajo za vodenja vrstnega reda plačil, izvedbo plačil, blokiranja ali odblokiranja računa dolžnika. FINA vodi tudi edinstven register računov (JRR) fizičnih in pravnih oseb, kateri ne zajema stanja računov, vendar le podatke o obstoju računa in o blokadi le-tega. Zakon določa, da FINA prejema in obdeluje potrebne dokumente o izvršbi, obračunava zamudne obresti, daje bankam plačilni nalog ter vodi register zaporedja osnov za plačilo, saj se njej dostavlja vse osnove za plačilo. Podatki v JRR omogočajo izvedbo izvršbe na denarnih sredstvih na vseh računih in vezanih vlogah v vseh bankah preko Osebne identifikacijske številke (OIB) dolžnika, brez njegovega soglasja. Če na osnovi za plačilo ni naveden račun, na podlagi katerega se izvršba opravi, potem se izvršba opravi v vseh bankah z začetkom v banki, katera vodi najprej odprti račun. Novi zakon ne razlikuje med pojmom »glavni« in »sekundarni« račun. FINA daje naročilo bankam, da se na podlagi osnove za plačilo izvede izvršba na vseh računih v vseh bankah, ne glede na to ali gre za domača ali devizna sredstva. FINA dobi izvršilne dokumente od notarja, sodišča ali pravnih oseb, ki razpolagajo z zadolžnico, katere se lahko preda v vsaki lokalni poslovalnici FINA-e. FINA preko elektronske poti obvešča banke o naročilih, katere mora izvesti z vseh računov dolžnika. Do izvedbe izvršbe so vsi računi dolžnika blokirani. Osnova za plačilo je odločitev o izvršbi, odločitev o zavarovanju, zadolžnica in svaka druga odločitev pristojnega organa, s katero se sprejme predlog za izvršbo, pri čemer se mora od 01.01.2011 zadolžnica potrditi pri notarju in ni dovolj le overjen podpis dolžnika. Nadomestila za izvršbo se plačajo bankam in FINA-i, katere nosi dolžnik. Vlagatelj predloga plača nadomestilo za izdajo fotokopij in potrdil. Prav tako je predvidena obveznost gospodarskega sodišča, da odloči o začetku ali koncu stečajnega postopka in odloči o odpravi te odločitve ter o priznanju tuje odločitve o začetku stečajnega postopka in to brez odložitve dostaviti FINI, katera nato preneha z izvrševanjem postopka za plačilo, ki je vpisan v Register in jih shrani, a v Registru računov vstavi oznako stečaja dolžnika.