201205.21
Off
0

Najem stanovanja v Republiki Hrvaški

Fizične in pravne osebe v Republiki Hrvaški lahko pod določenimi pogoji dajejo v najem stanovanja, katera so nameščeno v hišah/prostorih v njihovem lastništvu in to največ 8 sob oz. 16 postelj. Tu obstajajo določene omejitve za tuje osebe, tako za fizične kot tudi za pravne osebe.

Omejitve glede fizičnih oseb sedaj izključujejo možnost, da tuji državljani – fizične osebe, dajejo v najem stanovanja v hišah/prostorih, ki so v njihovi lasti. Ta omejitev preneha za državljane držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora na dan vstopa Republike Hrvaške v EU. Le-ti bodo lahko pod enakimi pogoji kot državljani RH zagotavljali navedene storitve nastanitve.

Tuje fizične osebe ne morejo dati v najem stanovanj v RH, vendar lahko registrirajo obrt ali ustanovijo gospodarsko družbo v RH, katera bo opravljala to dejavnost.

Pogoji, ki morajo biti pri tem izpolneni so naslednji:

1. Registracija obrti ali ustanovitev gospodarske družbe v RH ali registracija samostojnega podjetnika v RH in stanovanja, ki se dajejo v najem se nahajajo v hišah/prostorih, katerih lastnik je obrtnik, gospodarska družba ali samostojni podjetnik.

2. Pridobljena odločba od državne uprave v občini (urad za turizem).

3. Pridobljeno delovno ali poslovno dovoljenje, ki je izdano za čas, za katerega je izdana odločba urada za turizem.

4.Odobreno začasno bivališče za potrebe dela.

Najpomembnejša od teh 4 pogojev je pridobitev rešitve urada za turizem. Urad bo izdal zahtevano dovoljenje obrtniku, gospodarski družbi oz. samostojnemu podjetniku, če:

– je registriran za storitev dajanja v najem

– ima pravico do uporabe objekta

– objekt izpolnjuje pogoje, predpisane za kategorijo stanovanj.

Z ustanovitvijo gospodarske družbe, registriracijo obrti ali samostojnega podjetnika se registrirajo v sodnem registru dejavnosti, za katero je gospodarska družba, obrtnik ali samostojni podjetnik pridobil dovoljenje.

Pravica do uporabe objekta se dokazuje z lastninskim listom ter z gradbenim in uporabnim dovoljenjem, pri čemer je pomembno navesti, da mora biti v vseh navedeno, da se stanovanje nahaja v poslovni ali v mešani (stanovanjsko-poslovni) coni. V nasprotnem primeru, če se stanovanje nahaja v stanovanjski coni, se obrtnik, samostojni podjetnik in gospodarska družba ne more ukvarjati z dajanjem stanovanja v najem.

Pristojni urad za turizem na zahtevo obrtnika, gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika ugotovi, ali so izpolnjene minimalne zahteve za vrsto in pogoji za kategorijo objekta.