201205.21
Off
0

Novi zakon o izvršbi

Večina členov novega zakon o izvršbi vstopi v veljavo dne 01.07.2012. V izvršilno sestavo Republike Hrvaške se uvaja javnoizvršilna služba, ki je popolnoma nov institut javne izvršbe, katerih glavna naloga je izvajanje izvršbe.

Predlog za izvršbo se predloži, kot do sedaj, notarju ali sodišču. Sklep o izvršbi, katerega izda sodišče ali notar, daje nalog za izvršbo javnemu izvršitelju. Ko javni izvršitelji prejme sklep o izvršbi, bo izvedel t.i. »izvršilne naloge«, ki so potrebne za izvedbo sklepa o izvršbi. V zadevah izvršbe, v katerih sodišče do 31.12.2011 ni sprejelo nobenega ukrepa, bo neposredno dostavljen javnoizvršiteljski zbornici, z namenom pospešitve splošnega postopka izvedbe izvršbe.

Sedaj odloča o odložitvi izvršbe javni izvršitelj (izvršilni organ) in ne sodišče, kot je veljalo pred tem. Spremenili so se pogoji za odlog izvršbe, ki postavlja pravilo plačila varščine, ki jo bo moral plačati dolžnik v višini glavnice in obresti, če želi odložiti izvršbo. Namen slednjega je preprečitev pogostih odložitev izvršbe.

Dolžniki ne bodo več mogli vložiti ugovor zoper sklep o izvršbi in s tem zavlačevati s postopkom. Zoper sklep o izvršbi in zoper izvršilni nalog bo dolžnik lahko vložil le pritožbo, o kateri odloča sodišče in katera ne odloži izvajanja izvršbe.

Varstvo upnikov v izvršilnem postopku se poveča z uvedbo nove možnosti prodaje na tretji dražbi. Nepremičnina se na drugi in tretji dražbi ne sme prodati pod polovico njene določene vrednost in ne kot do sedaj, 1/3 njene določene vrednosti.