201210.22
Off
0

ODGOVORNOST ČLANOV UPRAVE IN ČLANOV GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI HRVAŠKI

Vlada Republike Hrvaške je opazila prakso, da se pogosto odpirajo nove družbe z omejeno odgovornostjo z razlogom izogiba plačilu obveznosti tako državi kot tudi zaposlenim. Splošni davčni zakon, spremenjen leta 2012, zasleduje cilj onemogočanja poslovanja povezanih družb, ki premaknejo izgubo z ene na drugo družbo ter izdajo fiktivnih računov.

Zakon o gospodarskih družbah določa načelno, da člani gospodarskih družb odgovarjajo do višine temeljnega kapitala, ampak po Zakonu o gospodarskih družbah ter po novem Splošnem davčnem zakonu obstajajo izjeme, ki določajo, da član družbe odgovarja osebno s svojim celotnim premoženjem, če družba uporablja nedovoljene cilje za oškodovanje upnikov.

Član gospodarske družbe odgovarja osebno s svojim premoženjem za obveznosti družbe, če zlorabi okoliščine kot so npr.:

– uporablja družbo za dosego cilja, ki mu je drugače prepovedan;

– uporablja družbo, da bi oškodoval upnike;

– v nasprotju z zakonom upravlja s premoženjem družbe kot da je njegovo premoženje;

– v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšuje premoženje družbe;

– če je vedel ali bi moral vedeti, da družba ne more izpolniti svoje obveznosti.

Člani uprave, ki kršijo svoje obveznosti, odgovarjajo za škodo družbe kot solidarni dolžniki. V primeru spora morajo člani uprave dokazati, da so ravnali kot dobri in vestni gospodarstveniki.

Novi Splošni davčni zakon iz leta 2012 temelji na odgovornosti zastopnika fizičnih in pravnih oseb, če so pri opravljanju poslov nezakonito zmanjšali davek ali pridobili odobritev davčnih ugodnosti. V tem primeru je poleg davčnega dolžnika tudi zastopnik davčni porok za neplačani davek in obresti.

Računovodja gospodarske družbe, oseba odgovorna za verodostojnost poslovnih knjig ter pomočniki so poroki za ves neplačan davek in obresti.

Po vseh navedenih spremembah leta 2012 v davčnem zakonu se lahko pričakuje cela serija postopkov proti članom družb in članom uprave, ki so do sedaj zlorabili ureditev, da ne odgovarjajo osebno s svojim premoženjem za obveznosti gospodarskih družb.

Prav tako se lahko pričakuje trend, da bodo gospodarske družbe v Republiki Hrvaški vse več uporabljale davčne svetovalce, glede na to, da davčni sistem v Republiki Hrvaški postaja vse kompleksnejši in vse bolj strog do članov družbe in članov uprave, ki poskušajo zlorabiti osnovno načelo, da za obveznosti gospodarske družbe v pravilu odgovarja družba s svojim celotnim premoženjem.