201205.21
Off
0

PRIDOBITEV PRAVICE LASTNIŠTVA TUJCEV NA NEPREMIČNINAH V RH

Tuji državljani lahko pridobijo pravico lastništva na nepremičninah, katere se nahajajo na teritoriju Republike Hrvaške samo, samo če so izpolnjene posebne, z zakonom predpisani pogoji.

Osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi tujec lahko pridobil pravico lastništva na nepremičnini v RH je, da obstaja vzajemnost med Republiko Hrvaško in državo, katere državljan je pridobitelj nepremičnine, razen če je pridobitelj državljan države članice Evropske Unije.

V slučaju obstoja vzajenosti, tuj je državljan dolžen pred zaključitvijo pravnega posla s katerim steče pravica lastništva na nepremičnini v RH, zahtevati soglasje za pridobitev pravice od Ministrstva za pravosodje RH, drugače bo bil sklenjen pravni posel ničen.

Državljani držav članic Evropske Unije niso v dolžni pridobiti soglasje Ministrstva za pravosodje in lahko brez ovir pridobiti izključno tiste nepremičnene v RH, katere predstavljajo zazidljivo zemljišče in vse kar je povezano z zemljiščem (stanovanje, hiša in podobno), medtem ko državljanom držav, ki niso članice EU, za isto potrebno predhodno soglasje Ministrstva za pravosodje.

Na vseh ostalih nepremičninah, katere ne predstavljajo zazidljivo zemljišče, ne morejo tuji državljani pridobiti pravico lastništva.

Pod določenimi pogoji lahko tuji državljani pridobijo lastništvo na kmetijskem zemljišču, ampak samo, če je lastništvo pridobljeno na temelju zakona ali dedovanja.

Tuji državljani, vključno z državljani držav članic Evropske Unije, ne morejo pridobiti lastništvo na kmetijskem zemljišču v Republiki Hrvaški na temelju pravnega posla, npr. pogodbe o darovanju ali kupoprodajne pogodbe.