201205.21
Off
0

SPREMEMBE DAVČNIH PREDPISOV

Vlada Republike Hrvaške je februarju 2012 sprejela paket sprememb obstoječih davčnih zakonov, s katerimi se spreminja položaj davčnih zavezancev na Hrvaškem. Poleg sprememb Zakona o davku na dodano vrednost s povečanjem splošne stopnje DDV-a iz obstoječih 23% na 25%, so bile sprejete tudi spremembe Zakona o dohodnini in Zakona o prispevkih.

25% splošna stopnja DDV-a velja od marca 2012 dalje, prav tako pa je bila uvedena tudi nižja stopnja DDV-a v višini 10%, ki velja za dobavo jedilnih olj in masti, otroške hrane, vode in belega sladkorja. S 1. januarjem 2013 se bo uvedla nižja davčna stopnja za nekatere komercialne storitve, hkrati pa se bo povečal prag za vstop v sistem DDV-a, ki bo tako s 1. januarjem 2013 znašal 230.000 kun.

Poleg tega je s 1. marcem 2012 odpravljena pravica do vračila vstopnega DDV-a za nakup in najem avtomobilov, čolnov in drugih vozil za osebni prevoz (z nekaterimi izjemami) ter za stroške zastopanja.

Glede Zakona o dohodnini se spremembe nanašajo na povečano osnovno mesečno olajšavo iz 1.800,00 kun na 2.200,00 kun ter zamenjavo stopnje dohodnine in mesečnih razredov. Bistvena sprememba je tudi nova stopnja dohodnine, 12%, ki se uporablja za dohodek od dividend in udeležbe pri dobičku, kateri je izplačan po 1. marcu 2012. Z namenom zaščite malih delničarje, se uvaja neobdavčeni znesek od dividend in dobička od delnic, ki znaša 12.000 kun na leto. Poleg tega se je povečala osnovna mesečna olajšava za dodatek k pokojnini, dodatek k pokojnini pa postane obdavčljiv in se uvaja obdavčitev pokojnin, prejetih iz tujine.

Po spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička, je s 1. marcem 2012 uveden davčni odtegljaj od dividend in od udeležbe pri dobičku, ki je izplačan tujim pravnim osebam, in sicer po 12% davčni stopnji. Podjetniki imajo možnost olajšave za znesek dobička, s katerim povečajo osnovni kapital družbe.

V okviru Zakona o prispevkih je najpomembnejša novost zmanjšanje davčne stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje s 15% na 13%.