201302.04
Off
0

ZAŠČITA KONKURENCE V REPUBLIKI HRVAŠKI

Konkurenčno pravo oziroma pravo tržne konkurence se nanaša na zaščito pred sklepanji prepovedanih sporazumov med podjetniki, oziroma na preprečevanje ustvarjanja kartelov, zatem preprečevanja zlorabe prevladujočega položaja podjetnika na tržišču in na kontrolo koncentracije.

To področje, torej področje pravil o dopustitvi sredstev za medsebojno sodelovanje ter zaščita takih stanj, je urejeno z Zakonom o konkurenci, za nadzor nad njegovim izvrševanjem pa je pristojna Agencija za zaščito konkurence Agencija je tako pristojna za presojanje sporazumov med podjetniki ter določa zlorabe prevladujočega položaja podjetnika ter ocenjuje še dopustno mero koncentracije. Agencija je pristojna tudi za kaznovanje podjetnikov, ki kršijo predpise o zaščiti konkurence ter za odpustitev kazni tistim podjetnikom, ki sodelujejo v prepovedanih kartelih, vendar te kartele prijavijo Agenciji.

Poleg zaščite pred Agencijo v smislu upravnih postopkov, je previdena tudi sodna zaščita konkurence. Zakon o trgovini prepoveduje nepošteno trgovanje, to je trgovanje ki ne upošteva dobrih trgovskih običajev.

Primer nepravilnega ravnanja: blago z DDV se proda pod njegovo nabavno vrednostjo, reklamiranje in ponudba blaga na način, da se okrni ugled drugega trgovca, prodaja blaga z oznakami drugega trgovca, prodaja blaga katerega izvor je neznan oziroma je neznan način proizvodnje, delovanje podjetnika v želji, da s svojim ravnanjem prekine poslovno sodelovanje med drugima dvema podjetnikoma ali zgolj ravnanje, ki otežuje nadaljnje poslovanje med drugimi podjetniki, ponujanje nižjih cen kot so že dogovorjene med drugimi podjetniki, dajanje daril ali obljuba daril v zameno za sklenitev posla,..

Trgovec, ki je bil zaradi ravnanja drugega trgovca oškodovan, lahkjo zoper le-tega sproži sodni postopek, prav tako lahko sodni postopek sprožijo trgovska združenja in v sodnem postopku zahtevajo povrnitev škode. Rok za vložitev te tožbe je prekluziven in znaša eno leto od dneva, ko je tožnik izvedel za posel ali podjetnika, ter najkasneje tri leta od dneva končanja posla.

Poleg zateve za povračilo škode, lahko oškodovanec zahteva tdi prepoved nadaljnjega nepoštenega trgovanja, odstranitev nastalega stanja in podobno.