201205.21
Off
0

Zaupanje v resničnost in popolnost zemljiških knjig

Načelo zaupanja v resničnost in popolnost zemljiških knjig ščiti dobrovernega pridobitelja nepremičnine, ki je deloval z zaupanjem v zemljiško knjigo in ni vedel, da zemljiškoknjižni podatki niso popolni ali so drugačni od izvenknjižnega stanja. To načelo je bilo uvedeno v Republiki Hrvaški z Zakonom o lastništvu in drugih stvarnih pravicah, ki je začel veljati 01.01.2007.

Medtem pa se zaradi velikega števila parcel, ki se še vedno vodijo kot družbena lastnina in je njihovo zemljiškoknjižno stanje še vedno nerešeno, večkrat odložila uporaba tega načela. Prva preložitev uporabe tega načlela je bila na 01.01.2012. Preložitev je bila opraviljena z namenom, da bi s koncem leta 2009 prišlo do spremembe zakona, sedaj pa je uporaba tega načela prestavljena na 01.01.2015. To pomeni, da se zaupanja v resničnost in popolnost zemljiških knjig ne uporablja v korist pridobiteljev nepremičnin, do katerih je prišlo do 1. januarja 2015, če je na nepremičnini zapisano družbeno lastništvo, ki ni izbrisano do začetka veljavnosti Zakona o lastništvu in drugih stvarnih pravicah.

Izjemoma se načelo zaupanja v resničnost in popolnost zemljiških knjig uporablja od 1. januarja 2007 za nepremičnine v katastrskih občinah, za katere je odprt EOP (elektronska baza podatkov) zemljiške knjige kot tudi za nepremičnine, ki so s posebnimi določbami Zakona o zemljiških knjigah vnesene v Bazo zemljiških podatkov.