onama

Odvetniška družba Vaić izvira iz leta 1938 in smo ponosni na svojo tradicijo zagotavljanja pravnih uslug na najvišji možni ravni, saj združujemo odvetniške izkušnje pridobljene prek treh generacij z najsodobnejšimi poslovnimi metodami ter s ciljem doseči najboljše rezultate za naše stranke.

Naše poslanstvo je zagotoviti celovito storitev prilagojeno stranki, ki v celoti izpolnjuje posebne potrebe domačih in tujih oseb, ki želijo investirati v Republiko Hrvaško.

Verjamemo, da so kvaliteta in konstantnost temelj vsakega uspešnega poslovnega sodelovanja. Zagotavljamo edinstven način nudenja pravne pomoči, saj pristopamo k vsakemu prevzetemu primeru z maksimalno odgovornostjo.

Sedež Odvetniške družbe Vaić se nahaja v Reki, Križanićeva 5, imamo pa tudi pisarno na otoku Krku na naslovu Sv. Bernardina 6A, 51500 Krk.

ODVETNIŠTVO V REPUBLIKI  HRVAŠKI

Odvetništvo je v Republiki Hrvaški samostojna služba, ki poleg opravljanja te svobodne dejavnosti zagotavlja ponujanje pravne pomoči, katera je urejena v Zakonu o odvetništvu.

Vsak odvetnik v Republiki Hrvaški je član Hrvaške odvetniške zbornice, katera odloča o pridobitvi in prenehanju pravice opravljanja odvetništva.

Odvetnik v okviru svojega poklica ponuja pravno pomoč, ki zajema pravno svetovanje, sestavljanje dokumentov, tožb, pritožb, ugovorov, izrednih pravnih sredstev in ostalih nalog v sodnem, upravnem in drugem postopku ter splošno zastopanje strank.

Izključno odvetniki se lahko ukvarjajo s ponujanjem pravne pomoči kot poklicem, v nasprotnem primeru gre za šikaniranje, ki predstavlja kaznivo dejanje. Profesorji pravnih fakultet ne morejo zastopati strank pred sodiščem, lahko pa dajejo pravna mnenja in pravne nasvete.

Stranke na Hrvaškem se imajo pravico same zastopati v postopku pred sodiščem ali pred drugimi organi in samostojno prevzemati pravdne posle in ne rabijo najeti odvetnika, če tega ne želijo. Vsaka fizična in pravna oseba lahko svobodno izbere, ali bo pooblastila odvetnika za zastopanje kot tudi, kateremu odvetniku iz Imenika odvetnikov pri Hrvaški odvetniški zbornici bo dala pooblastilo. V Republiki Hrvaški ne obstaja obvezno odvetniško zastopanje kot to velja na primer v Nemčiji ali Avstriji. Tam obstaja tako imenovano obvezno pravno zastopanje (Anwaltszwang), zaradi česar morajo stranke najeti odvetnika kot zastopnika v postopku pred sodiščem.

Odvetnik ima pravico, da za svoje delo poleg povračila stroškov zaračuna tudi nagrado. Višina nagrade je regulirana s Tarifo o nagradah in povračilu stroškov za delo odvetnika, katero določa Hrvaška odvetniška zbornica. Nagrada odvetnika za opravljeno delo je pretežno odvisna od vrednosti točk. Od 12. novembra 2009 so za opravljeno delo uvedene nagrade v pavšalnem znesku in to za naslednje postopke: za oviranje posesti, za služnost, iz stanovanjskih odnosov (prenehanja, izselitve, ugotovitve), za ločitev ali razveljavitev zakonske zveze, o obstoju ali neobstoju zakonske zveze, za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ter o tem, s kom bo živel mladoleten otrok, iz delovnih odnosov (razveljavitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ugotavljanje pravice do dela in podobno) ter za zakonsko vzdrževanje ali odprave dolžnosti vzdrževanja. V teh pravdnih postopkih je nagrada enkratna in znaša 2.000,00 kun.

Odvetnik je dolžen ponuditi pravno pomoč vsaki osebi, ki se nanj obrne, zavrne jo lahko samo v primerih, ki jih določa Zakon o odvetništvu, statut Zbornice in Kodeks odvetniške etike.

Odvetniki ne rabijo biti nujno specializirani za posamezno določena pravna področja, čeprav se v praksi, v času opravljanja svoje odvetniške dejavnosti, odvetniki, odvetniške pisarne in odvetniške družbe ponavadi opredelijo za nekatere veje prava. Odvetnik lahko zahteva, da mu Zbornica prizna strokovnost na določenem pravnem področju, če izpolnjuje predpisane pogoje.

V tem kratkem pregledu odvetniške dejavnosti je pomembno poudariti, da so odvetniki dolžni varovati kot odvetniško skrivnost vse, kar mu stranka zaupa ali kar izve od stranke med njenim zastopanjem in to isto velja tudi za druge osebe, ki so zaposlene ali so bile zaposlane v tej odvetniški pisarni.

Članstva

logo_main