podrucje-strucnosti-2

Ponujamo pravno zastopanje in pravno svetovanje na naslednjih pravnih področjih: zemljiškoknjižno pravo, izvršilno pravo, civilno pravo, gospodarsko pravo, pravo gospodarskih družb, stvarno pravo, dedno pravo, delovno pravo, odškodninsko pravo, bančno pravo, tuje investicije, pogodbeno pravo, upravno pravo , družinsko pravo, mednarodno zasebno pravo, pravo intelektualne lastnine, pravice najemnikov in najemodajalcev, stavbna pravica.

Tuji jeziki:

V odvetniški družbi Vaić služimo z naslednjimi jeziki: nemški jezik, angleški jezik, hrvaški jezik, francoski jezik, slovenski jezik in italijanski jezik.

Članstva


logo_main