Savin Vaić LL.M. rojen leta 1978. v Reki, Hrvaška

Odvetnik Savin Vaić se je rodil 31.10.1978 in 17. oktobra 2002 diplomiral na Pravni fakulteti v Reki. 13. januarja 2003 se je vpisal v Hrvaško odvetniško zbornico na Hrvaškem. Podiplomski študij je zaključil 27. septembra 2004 na univerzi Friedrich -Alexander v Nürnberg-Erlangenu iz področja bančnega prava z naslovom magistrske naloge „Fiduciarni lastniki v hrvaškem pravu in instrumenti varstva v nemškem pravu“. 22. februarja 2006 je bil imenovan za stalnega sodnega tolmača za nemški jezik pri Okrožnem sodišču v Reki. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu, 22. aprila 2005, je začel delovati kot samostojni odvetnik. 30. junija 2008 je ustanovil odvetniško družbo Vaić s sedežem v Reki. V letu 2010 so okrepili svoje delovanje na otoku Krku. Odvetniški družbi Vaić se je 1. septembra 2010 pridružila odvetnica Marija Dvorničić iz Krka. Družba Vaić, s sedežem v Reki, je odprla pisarno tudi na otoku Krku, na naslovu Sv. Bernardina 6A.

Izobraževanje:

 • Diplomirani pravnik, Univerza v Reki, 2002
 • Magister prava (Bančno pravo), Univerza v Erlagenu (Nemčija), 2004

Jeziki:

 • Nemški jezik (pooblaščeni sodni tolmač)
 • Angleški jezik
 • Hrvaški jezik (materni jezik)

Strokovna področja:

 • Pogodbeno pravo
 • Stvarno pravo
 • Stavbna pravica
 • Bančno pravo
 • Izvršilno pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Tuje investicije
 • Upravno pravo
 • Civilno pravo
 • Odškodninski zahtevki.

Članstvo:

 • Hrvaška odvetniška zbornica
 • Predsednik nemško-hrvaškega združenja pravnikov
 • Nemška gospodarska zbornica

Avtor:

 • Magistrsko delo v nemškem jeziku (september 2004): “Das fiduziarische Eigentum im kroatischen Recht und die funktionsentsprechenden Instrumente im deutschen Recht”;
 • Članek v nemškem jeziku v reviji “Ost-West Contact¨, izid novembra 2010, pod naslovom: “Schnäppchen bei der Vollstreckung in Kroatien”;
 • Predavanje na kongresu Kester Häusler Stiftung v Münchnu, meseca oktobra 2010, kot predstavnik Hrvaške na temo: “Immobilienrecht, Mietrecht, Erbrecht und Steuerrecht”;
 • Predavanje Nemški gospodarski zbornici v Frankfurtu, 28. marca 2011, z naslovom: „Recht haben und Recht bekommen – Tipps für die Vertragsgestaltung“;
 • Predavanje Nemški gospodarski zbornici v Mainzu, 11. novembra 2011, na Dnevu hrvaškega gospodarstva, na temo: „Erneuerbare Energien – Tipps bei der Beantragung von Genehmigungsverfahren“.
 • Predavanje 22.11.2012 v Nemski gospodarski zbornici Rheinhessen v Mainzu na gospodarski dan Hrvaske s temo:”Pravni okvir investicij v Hrvasko”.
 • Predavanje 10.05.2013 v Stajerski gospodarski zbornici v Mariboru na gospodarski dan Hrvaske s temo: “Hrvaska kot investicijska prilika za tuje investicije”