202112.23
Off
0

Oporezivanje isplate neto dobiti pravnim i fizičkim osobama, rezidentima Republike Njemačke

Ostvarena neto dobit koju poduzeće sa sjedištem u R. Hrvatskoj ostvari obavljanjem djelatnosti i odluči isplatiti članu društva / osnivaču oporeziva je ili porezom na dobit po odbitku (za pravne osobe ) ili porezom na dohodak od kapitala (za fizičke osobe) . Za članove društva koji su porezni rezidenti RH u potpunosti se primjenjuje tuzemno…

202107.08
Off
0

Oporezivanje isplate dividendi i udjela u dobiti hrvatskog trgovačkog društva njemačkim poreznim rezidentima

U današnjoj praksi, čest je slučaj da u Republici Hrvatskoj djeluju trgovačka društva čiji su vlasnici fizičke ili pravne osobe rezidenti Republike Njemačke. U nastavku se daje pregled poreznih stopa koje se primjenjuju kod oporezivanja isplate dividendi u slučaju kada je vlasnik hrvatskog trgovačkog društva pravna ili fizička osoba njemački porezni rezident. I. Oporezivanje ostvarene…

202106.30
Off
0

Porezne pogodnosti oporezivanja dobiti iz poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

Trgovačko društvo je po definiciji poslovni subjekt koji samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Najčešći oblik trgovačkog društva koji se pojavljuje u hrvatskoj praksi je društvo s ograničenom odgovornošću , a minimalni temeljni kapital potreban za osnivanje tog društva iznosi 20.000 HRK što iznosi…

202106.21
Off
0

Porezne posebnosti i razlike u Njemačkoj i Hrvatskoj

U nastavku iznosimo porezne posebnosti, odnosno razlike Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske glede nameta na nekretninama, poreza na nasljedstvo te porezne obveze ovisno o rezidentnosti obveznika. Razlike u uređenjima navedenih država nisu zanemarive, stoga dio razlika iznosimo u nastavku teksta. Nameti glede nekretnina U Republici Hrvatskoj vlasnici nekretnina ne plaćaju godišnji porez na nekretnine,…

202103.08
Off
0

Poslovno putovanje za vrijeme korona mjera

Mjere uvedene uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) uvelike otežavaju kretanje ljudi preko graničnih prijelaza, međutim vlada Republike Hrvatske uvela je blaže mjere za osobe koje putuju iz poslovnih razloga. U skladu s tim, od 28. veljače 2021. g. osobe koje putuju iz država/regija članica Europske unije/Europskog gospodarskog prostora iako dolaze s područja zemalja koje ne…

202101.25
Off
0

Elektronička javna dražba

Mogućnost provođenja elektroničke javne dražbe je relativna novina u hrvatskom pravosuđu, koja je uvelike povećala transparentnost postupka sudjelovanja u javnoj dražbi i olakšala sudjelovanje u istoj na daljinu. Kada se u ovršnom, stečajnom ilidrugom sudskom postupku naloži prodaja nekretnina ili pokretnina javnom dražbom, sud odnosno drugo nadležno tijelo, nalaže provođenje javne dražbe elektroničkim putem Financijskoj…

202012.02
Off
0

Mogućnosti naplate od dužnika u stečaju

Stečajni postupak pokreće se u pravilu prijedlogom dužnika ili vjerovnika. Ukoliko su ispunjene sve pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka, tada sud donosi rješenje o otvaranju stečajnog postupka koje se objavljuje na e-Oglasnoj ploči. Navedeno rješenje mora sadržavati poziv vjerovnicima da stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine u roku od 60 dana od objave rješenje o otvaranju…

202006.30
Off
0

Postupak utvrđivanja rezidentnosti fizičkih osoba u porezne svrhe

Od kada je RH u srpnju 2013.g postala dio jedinstvenog tržišta Europske Unije, intenzivirala su se kretanja ljudi, kako državljana drugih članica u pravcu Republike Hrvatske, tako i hrvatskih građana u pravcu drugih država članica. Pritom su migracije ljudi motivirane različitim razlozima, kratkotrajnim, dugotrajnim ili trajnim napuštanjem prebivališta u svrhu obavljanja nekog posla, upravljanja imovinom,…

202006.15
Off
0

Novosti vezane uz ovrhu za vrijeme epidemije koronavirusa (COVID-19)

Vlada Republike Hrvatske održala je dana 14. travnja 2020. godine sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. U nastavku teksta navodimo novosti o kojima je odlučeno vezano uz ovrhu za vrijeme epidemije koronavirusa (COVID-19). Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Dopunama Zakona…