202005.26
Off
0

Medijacija

U situaciji kada su suprostavljene stranke u sporu, u najvećem broju slučajeva rješavanje toga spora povjeravaju sudu. Zbog toga jer se sudski postupak vodi prema formalnim pravilima, ishod sudskog postupka ne dovodi uvijek do rješenja koje je najbolje za stranke u postupku. Stoga postoji i način alternativnog rješavanja sporova uz posredovanje medijatora koji se naziva…

202005.19
Off
0

Pobijanje oporuke

U ovom članku ćemo se dotaknuti pobijanja oporuke te pobliže opisati tri mogućnosti u kojima je moguće zahtijevati njezino pobijanje. Više o tome možete pročitati u nastavku teksta. Prema hrvatskom Zakonu o nasljeđivanju, nasljeđuje se zbog smrti fizičke osobe i u trenutku njezine smrti, a nasljeđivanje može biti zakonsko ili oporučno. Svatko je ovlašten da…

202005.15
Off
0

Ugovor o doživotnom uzdržavanju s naglaskom na mogućnost raskida istog

Ovim se člankom dotičemo ugovora o doživotnom uzdržavanju s posebnim osvrtom na raskid istog. Ukoliko Vas zanima, u nastavku teksta možete saznati više o tome. Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu…

202005.04
Off
0

Povrat dara radi namirenja nužnog dijela

Postoje situacije kada ostavitelji za života raspolažu imovinom na način da ono što poslije njihove smrti ostane od imovine nije dovoljno za namirenje nužnog nasljednog dijela. U ovom članku osvrnut ćemo se na prvu od dvije mogućnosti potraživanja nužnog dijela, a to su povrat dara i pobijanje oporuke. Sukladno Zakonu o nasljeđivanju, samo nužni nasljednici imaju…

202004.28
Off
0

Stjecanje hrvatskog državljanstva za strance

Ovim se člankom osvrćemo na postupak stjecanja državljanstva za osobe koje nemaju neki oblik poveznice s Republikom Hrvatskom (kao što je to primjerice pripadnost hrvatskom narodu). Stjecanje državljanstva uređeno je Zakonom o hrvatskom državljanstvu te se temeljem ovog zakona državljanstvo može steći na 4 načina: podrijetlom rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske prirođenjem po međunarodnim ugovorima…

202004.14
Off
0

Krivotvorenje isprava

Kazneni zakon predviđa nekoliko kaznenih djela u vezi s krivotvorenjem isprava kako će to biti nastavno izloženo. Isprava je svaki predmet koji sadrži zapis, znak ili sliku koji je podoban ili određen da služi kao dokaz neke činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose. Razlikujemo javnu ispravu i privatnu ispravu. Javna isprava je ona isprava…

202003.16
Off
0

Zastara u kaznenom pravu

Kazneni zakon razlikuje dva osnovna instituta zastare i to zastaru kaznenog progona i zastaru izvršenja kazne. Zastara kaznenog progona Kazneni progon je pravo državnih tijela da pokrenu i vode kazneni postupak protiv osobe za koju se sumnja da je počinila kazneno djelo. Rokovi zastare kaznenog progona, u pravilu, počinju teći od dana počinjenja kaznenog djela….

202003.16
Off
0

Porez na dobit – komparativna analiza

Republika Italija Trgovačka društva rezidenti, neovisno o državi u kojoj su ostvarila dobit, i trgovačka društva nerezidenti koja ostvaruju dobit u Republici Italiji (samo na dobit ostvarenu u Republici Italiji), obveznici su plaćanja nacionalnog poreza na dobit (IRES – Imposta sul Reddito delle Società) te regionalnog poreza na proizvodne aktivnosti (IRAP – Imposta Regionale sulle…

202003.02
Off
0

Poticaji i olakšice za investitore koji ulažu na području RH

Domaći i strani investitori koji planiraju provoditi ulaganja u poslovne aktivnosti na području RH mogu računati na nizporeznih i drugih poticaja, olakšica, potpora i bespovratnih sredstava sukladno zakonskim propisima, odobrenim programima ili javno objavljenim natječajima. Glavnina mjera usmjerena je na mikro, male i srednje poduzetnike. Vrsta oblici i visina poticaja zavise od niza elemenata a…