202003.16
Off
0

Zastara u kaznenom pravu

Kazneni zakon razlikuje dva osnovna instituta zastare i to zastaru kaznenog progona i zastaru izvršenja kazne. Zastara kaznenog progona Kazneni progon je pravo državnih tijela da pokrenu i vode kazneni postupak protiv osobe za koju se sumnja da je počinila kazneno djelo. Rokovi zastare kaznenog progona, u pravilu, počinju teći od dana počinjenja kaznenog djela….

202003.16
Off
0

Porez na dobit – komparativna analiza

Republika Italija Trgovačka društva rezidenti, neovisno o državi u kojoj su ostvarila dobit, i trgovačka društva nerezidenti koja ostvaruju dobit u Republici Italiji (samo na dobit ostvarenu u Republici Italiji), obveznici su plaćanja nacionalnog poreza na dobit (IRES – Imposta sul Reddito delle Società) te regionalnog poreza na proizvodne aktivnosti (IRAP – Imposta Regionale sulle…

202003.02
Off
0

Poticaji i olakšice za investitore koji ulažu na području RH

Domaći i strani investitori koji planiraju provoditi ulaganja u poslovne aktivnosti na području RH mogu računati na nizporeznih i drugih poticaja, olakšica, potpora i bespovratnih sredstava sukladno zakonskim propisima, odobrenim programima ili javno objavljenim natječajima. Glavnina mjera usmjerena je na mikro, male i srednje poduzetnike. Vrsta oblici i visina poticaja zavise od niza elemenata a…

202002.17
Off
0

KAZNENO DJELO UTAJE POREZA I CARINE U HRVATSKOM ZAKONODAVSTVU

U Republici Hrvatskoj tematika utaje poreza i carina regulirana je prvenstveno Kaznenim zakonom, iako postoje i drugi zakoni koji se dotiču ove tematike kao što je Zakon o trgovačkim društvima i dr. Utaja poreza i carina spada u kaznena djela protiv gospodarstva koja se općenito mogu definirati kao ukupnost kažnjivih ponašanja počinjenih u gospodarskom poslovanju….

202001.27
Off
0

Postupanje sa imovinom društva koje je prestalo postojati

Postoje dva zakonska načina na koje društvo može prestati postojati bez sudjelovanja odgovornih osoba u društvu, kada se ispune za to zakonom predviđene pretpostavke. Obzirom na ovu pravnu situaciju, mnogo je slučajeva u praksi u kojima bivaju brisana društva sa vrijednom imovinom, te se postavlja pitanje kako raspolagati takvom imovinom. Društvo biva brisano u skraćenom…

202001.27
Off
0

Služnosti u RH

S obzirom na činjenicu da se Republika Hrvatska danas pozicionirala ne samo kao turistička zemlja, već i kao zemlja za ulaganje u nekretnine, ovaj članak opisuje nekoliko važnih točaka o služnosti. Kada stječe nekretninu, kupcu je važno da kupi neopterećenu nekretninu. Služnost je opravdana pogotovo kada mora prijeći tuđu zemlju da bi stigao do svoje…

202001.27
Off
0

Građenje u Republici Hrvatskoj

Ako investitor odluči sagraditi kuću ili obnoviti staru zgradu, ne samo da mora voditi računa o tome kako bi objekt trebao izgledati, već i o tome tko je odgovoran za građevinske radove. Prije početka gradnje, obveza je investitora dobaviti cjelokupnu projektnu i tehničku dokumentaciju. Nakon izvedenih radova investitor je dužan preuzeti zgradu, izvršiti uvid i…

202001.27
Off
0

Bračnoimovinski režim s prekograničnim elementom

Dana 24. lipnja 2016. Vijeće EU-a usvojilo je Uredbu (EU) 2016/1103 kako bi postiglo pojačanu suradnju na području nadležnosti, primjenjivog prava, uključujući priznavanje i izvršavanje odluka u vezi s režimom bračne stečevine. Uredba se u načelu primjenjuje od 29. siječnja 2019. godine i od tog datuma nadalje, ne u svim državama članicama EU. Ova Uredba…

202001.27
Off
0

Stjecanje nekretnina stranih državljana u RH

Stranim državljanima, i fizičkim i pravnim osobama, omogućeno je stjecanje hrvatskih nekretnina. Strani državljani mogu steći vlasništvo nad nekretninama na području Republike Hrvatske samo ako su ispunjeni određeni zakonski uvjeti. Razlika između državljana EU i državljana država nečlanica EU Državljani država članica EU mogu bez ikakvih prepreka steći nekretnine u Hrvatskoj samo ako se radi…