Ana Brnčić

Tajnica

Tel: 00385-99-373-608

E-Mail: info@vaic.hr

Biografija

Ana Brnčić rođena je 3. listopada 1951. u Rijeci. Završila je stručno obrazovanje za daktilografa u Rijeci. Najprije je radila u državnom tužiteljstvu, a ubrzo potom, krajem 1969. godine, zaposlila se u odvjetničkom uredu Vaić. Ovdje je radila kao daktilografkinja kod dr. Miljenka Vaića, oca Nikole Vaića i djeda Savina Vaića. Ana je dio tima više od 50 godina.

Obrazovanje

  • daktilograf

Jezici

  • Hrvatski – materinji jezik
  • Talijanski – materinji jezik
  • Njemački

Članstva

  • Pjevačica u Fratellanzi (pjevački zbor talijanske manjine u Rijeci)