Pravna područja

Pružamo pravne savjete te Vas zastupamo u sljedećim pravnim područjima:

Za vas pribavljamo ugovore koje prije sklapanja ugovora temeljito provjeravamo. Sadržaj ugovora sastavljen je u bliskoj suradnji s arhitektima i geodetima tijekom pripreme ugovora, a uključuje i sve ostale potrebne pravne usluge vezane uz nekretnine u Hrvatskoj.

Za vas organiziramo osnivanje društava. To uključuje detaljne savjete o pojedinačnim komponentama kako biste postigli najbolji mogući rezultat za Vas. Osim toga, u kontaktu smo s odgovarajućim tvrtkama za računovodstvo i porezno savjetovanje, tako da se možete odmah vratiti rješenju “ključ u ruke”.

Savjetujemo u slučaju likvidacije ili nesolventnosti GmbH i, ako je potrebno, pokrećemo tužbu. Ovo se također odnosi na moguće isključenje osnivača ili člana uprave GmbH. Osim toga, pripremamo skupštine dioničara, savjetujemo i sastavljamo ugovore u vezi s prodajom udjela poduzeća, podjelom udjela ili povećanjem kapitala poduzeća GmbH.

Osim savjetovanja o važećem radnom pravu, sastavljamo ugovore o radu, otkaze ugovora o radu, savjetujemo prilikom upućivanja radnika iz Hrvatske u druge zemlje EU-a, vršimo prijavu poslodavaca kod HZZ-a i sve ostale pravne usluge vezane uz radno pravne zahtjeve.

Savjetujemo vas na temu hrvatskog poreznog sustava i prikazujemo osnovne principe hrvatskog poreznog sustava – prednosti i nedostatke. Na ovom području blisko surađujemo s ovlaštenim poreznim savjetnicima pri Ministarstvu financija RH.

Za vas pribavljamo ugovore o izgradnji, arhitekturi i nadzoru. Prije svakog sklapanja ugovora slijedi intenzivna razmjena s Vama i detaljno savjetovanje. Cilj je pronaći najbolje ugovorne partnere u Hrvatskoj za pojedini projekt – primjerice provjerom kreditne sposobnosti kod FINA-e. Savjetujemo vas o mogućim instrumentima zaštite i, ako je potrebno, poduzimamo odgovarajuće mjere za sve ugovore o izgradnji (npr. Bianco zadužnica). Zastupamo Vas na sudu kada se radi o ispunjenju ugovornih obveza ili drugim sporovima. Naša tvrtka također ima ovlaštenog medijatora s kojim se možete posavjetovati prije ili tijekom spora.

Možemo Vas zastupati u ostavinskim postupcima u Hrvatskoj ili Vas savjetovati u ostavinskim postupcima u inozemstvu vezano uz nekretnine u Hrvatskoj. Pružamo potporu pri izvršavanju stranih rješenja o nasljeđivanju kod Zemljišnoknjižnih odjela u Hrvatskoj. Osim toga, sastavljamo oporuke, ugovore o doživotnom uzdržavanju i druge ugovore o nasljeđivanju te također savjetujemo o pitanjima nasljednog prava.

Izvansudski i sudski vas savjetujemo o svim pitanjima koja se tiču vlasništva nad nekretninama, imovine ili tereta na nekretninama.

Izvansudski i sudski vas savjetujemo o svim pitanjima koja se odnose na zabilježbu prvenstva u zemljišnoj knjizi, upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige u Hrvatskoj.

Pružamo Vam sudsku i izvansudsku podršku te Vas savjetujemo o svim pitanjima koja se odnose na razvod braka, brigu o djeci, uzdržavanje djece, bračnu stečevinu i podjelu bračne stečevine.

Savjetujemo Vas i zastupamo pred sudom prilikom izvršavanja hrvatskih ili stranih sudskih odluka kojima se određuje ovrha nad fizičkim i pravnim osobama u Republici Hrvatskoj.

Savjetujemo i za Vas pripremamo ugovore te Vas zastupamo pred sudom u svim predmetima povezanima s ugovorima, odnosno prilikom utuživanja prava i obveza iz ugovora.

Savjetujemo i zastupamo Vas pred sudom u svim predmetima za naknadu štete, bez obzira je li riječ o  ugovornoj i izvanugovornoj odgovornosti.

Savjetujemo Vas pri sklapanju ugovora o najmu i preuzimamo sve sporove vezane uz ugovore o najmu.

Savjetujemo i zastupamo Vas prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, uporabne dozvole, stjecanja državljanstva, porezne rezidentnosti ili u drugim upravnim predmetima u Hrvatskoj.