Pravna područja

Pružamo pravna savjetovanja i zastupanja posebno u sljedećim područjima:

Pravo nekretnina

Za vas pribavljamo ugovore koje prije sklapanja ugovora temeljito provjeravamo. Sadržaj ugovora sastavljen je u bliskoj suradnji s arhitektima i geodetima tijekom pripreme ugovora, a uključuje i sve ostale potrebne pravne usluge vezane uz nekretnine u Hrvatskoj.

Trgovačko pravo i pravo društava

Za vas organiziramo osnivanje d.o.o.. To uključuje detaljne savjete o pojedinačnim komponentama d.o.o. kako biste postigli najbolji mogući rezultat za vas. Također smo u kontaktu s odgovarajućim računovodstvenim i poreznim savjetodavnim tvrtkama kako biste odmah mogli koristiti “ključ u ruke” rješenje.

Savjetujemo u slučaju likvidacije ili nesolventnosti d.o.o. i, ako je potrebno, pokrećemo tužbu. Ovo se također odnosi na moguće isključenje osnivača ili člana uprave d.o.o.. Osim toga, pripremamo skupštine dioničara, pružamo savjete i izrađujemo ugovore vezane uz prodaju dioničkih udjela, podjelu udjela ili povećanje kapitala društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Radno pravo

Pored savjeta o važećem radnom pravu, izrađujemo ugovore o radu, otkaze ugovora o radu, uređujemo slanje radnika iz Hrvatske u druge zemlje EU-a, preuzimamo registraciju poslodavaca u Zavodu za zapošljavanje te sve ostale pravne usluge vezane uz tužbe u području radnog prava.

Porezno pravo

Mi vam pružamo savjete o hrvatskom poreznom sustavu i prenosimo osnovne principe hrvatskog poreznog sustava – prednosti kao i nedostatke. Na ovom području blisko surađujemo s ovlaštenim poreznim savjetnicima pri Ministarstvu financija RH.

Pravo građenja

Za vas pribavljamo ugovore o izgradnji, arhitekturi i nadzoru. Prije svakog zaključivanja ugovora provodi se intenzivna komunikacija s vama i pruža detaljno savjetovanje. Cilj je pronaći najbolje ugovorne partnere u Hrvatskoj za pojedini projekt – primjerice provjerom kreditne sposobnosti kod FINA-e. Savjetujemo vas o mogućim instrumentima zaštite i, ako je potrebno, poduzimamo odgovarajuće mjere za sve ugovore o izgradnji (npr. Bianco zadužnica). Zastupamo Vas na sudu kada se radi o ispunjenju ugovornih obveza ili drugim sporovima. Naše društvo također ima ovlaštenog medijatora s kojim se možete posavjetovati prije ili tijekom spora.

Pravo nasljeđivanja

Mi vas zastupamo u postupcima ostavinskih rasprava u Hrvatskoj ili vam pružamo savjete u vezi s postupcima ostavinskih rasprava u inozemstvu koji uključuju nekretnine u Hrvatskoj. Podržavamo ovrhu stranih ostavinskih rješenja u hrvatskoj zemljišnoj knjizi. Osim toga, sastavljamo oporuke, ugovore o doživotnom uzdržavanju i druge ugovore o nasljeđivanju te također dajemo savjete o tim pitanjima.

Stvarno pravo

Izvansudski i sudski vas savjetujemo o svim pitanjima koja se tiču vlasništva nad nekretninama, imovine ili tereta nekretnine.

Zemljišnoknjižno pravo

Izvansudski i sudski vas savjetujemo o svim pitanjima koja se odnose na zabilježbu prvenstva u zemljišnoj knjizi, upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige u Hrvatskoj.

Obiteljsko pravo

Savjetujemo vas izvan suda i na sudu o svim pitanjima koja se odnose na razvod braka, brigu o djeci, uzdržavanje djece, bračnu stečevinu i podjelu bračne stečevine.

Ovršno pravo

Savjetujemo Vas i zastupamo na sudu u ovrhama hrvatskih ili stranih isprava nad fizičkim i pravnim osobama u Hrvatskoj.

Ugovorno pravo

Savjetujemo vas i zastupamo na sudu u svim slučajevima sklapanja ugovora te ovrhe ili utuživanja prava i obveza iz pripadajućeg ugovora.

Pravo naknade štete

Mi vas savjetujemo i zastupamo sudski u svim slučajevima odštete iz ugovorne odgovornosti i izvanugovorne odgovornosti.

Stanarsko pravo

Mi vam pružamo savjete pri sklapanju najamnih ugovora i preuzimamo sve tužbe vezane uz najamne ugovore.

Upravno pravo

Savjetujemo i zastupamo Vas na sudu u slučajevima građevinske dozvole, uporabne dozvole, državljanstva, porezne rezidentnosti ili drugih upravnih akata u Hrvatskoj.