Odvjetničko društvo u Hrvatskoj

Pouzdan iz iskustva.
Od 1938.

Usluge

Širok raspon pravnih područja koje pokriva naše društvo uključuje, ali se ne ograničava na obiteljsko pravo, radno pravo, kazneno pravo, korporativno pravo, pravo nekretnina i još mnogo toga.

Naš tim

Iskusan tim odvjetnika sa ekspertizom u raznim pravnim područjima. Naši odvjetnici imaju bogato iskustvo i dokazane rezultate kako bi našim klijentima pružili učinkovitu i profesionalnu pravnu podršku.

Zašto odabrati nas?

Saznajte po čemu je naše odvjetničko društvo jedinstveno i zašto biste nas trebali izabrati za svog pravnog zastupnika. Od naše personalizirane podrške do naše predanosti izvrsnosti usluge, saznajte kako vam možemo pomoći.

Pravda

Trebate pravni savjet?

Vaš zahtjev nam je važan. Naši iskusni odvjetnici spremni su vam pomoći. Kontaktirajte nas sada kako bismo razgovarali o vašim pravnim nedoumicama.

Pouzdani smo od 1938. godine zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu.

U svijetu promjena, pouzdani partneri su neprocjenjivi. Iskustvom triju generacija pravnika i integracijom najsuvremenijih metoda rada možemo ponuditi upravo to. Naš fokus je na savjetovanju i podršci stranim malim poduzećima do srednjih poduzeća kao i privatnim osobama koje se žele učvrstiti u Hrvatskoj.

Novosti

 • Nasljedno pravo – nužni dio

  Sukladno hrvatskom Zakonu o nasljeđivanju, pravo na nužni dio jest nasljedno pravo, a dio koji pripada pojedinom nužnom nasljedniku naziva se nužni dio. Nužni dio potomaka, posvojčadi i njihovih potomaka te bračnog druga iznosi jednu polovicu, a nužni dio ostalih nužnih nasljednika jednu trećinu od onoga dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po…

 • Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (uz istodobni prijenos imovine)

  Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju (uz istodobni prijenos imovine) (u daljnjem tekstu: ugovor o dosmrtnom uzdržavanju) obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava…

 • Ugovor o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti)

  Ugovorom o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti) (u daljnjem tekstu: ugovor o doživotnom uzdržavanju) obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno…

 • Bračna stečevina

  Prema hrvatskom Obiteljskom zakonu, bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu. Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Stoga, imovina koju bračni drug posjeduje u trenutku sklapanja braka predstavlja njegovu vlastitu imovinu. Zanimljivo je napomenuti da autorsko djelo predstavlja vlastitu…

 • Hrvatski Zakon o poticanju ulaganja – Potpore za opravdane troškove i druge potpore

  Porezne potpore nisu jedine potpore koje omogućava Zakon o poticanju ulaganja, već postoje i sljedeće vrste potpora za korisnike. Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja Primjerice, korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi više od 15 %, odobrit…

 • Hrvatski Zakon o poticanju ulaganja – porezne potpore

  Sukladno Zakonu o poticanju ulaganja, svrha poticanja ulaganja je poticanje gospodarskog rasta i ostvarenje gospodarske politike Republike Hrvatske, njezino uključivanje u tokove međunarodne razmjene i jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskoga poduzetništva. Korisnici potpora su poduzetnici (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici), odnosno trgovačko društvo ili fizička osoba (obrtnik) koji je obveznik poreza na dobit,…

 • Ugovorna zabrana natjecanja i ugovorna kazna prema Zakonu o radu

  Zabrana natjecanja Ugovorna zabrana natjecanja postoji kada poslodavac i radnik ugovore da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem. Mora se…

 • Izvanredni otkaz ugovora o radu

  Izvanredni otkaz je otkaz bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka. Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak…

 • Vlasnički odnosi supružnika u hrvatskoj: Propisi prema obiteljskom pravu

  Imovinski odnosi bračnih drugova uređeni su u Republici Hrvatskoj Obiteljskim zakonom. Sukladno odredbama Obiteljskog zakona bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu.

 • Osporavanje testamenta u hrvatskoj: Razlozi, rokovi i pravna pitanja

  Nasljeđivanje u Hrvatskoj regulira prijenos imovine nakon smrti osobe, ili zakonski ili oporukom. Svako može odrediti nasljednika i regulirati njegova prava u oporuci. Ovdje istražujemo zašto i kako se testamenti mogu osporiti.

 • Hipoteka kao osiguranje tražbine

  Zajam često omogućava veća ulaganja poput kupnje kuće ili stana. Takvi su zajmovi gotovo uvijek osigurani hipotekom na nekretnini. Hipoteka također omogućava osiguranje druge tražbine prema dužniku. Hrvatski zakon priznaje kao založno pravo samo hipoteku na nekretnini. Hipoteka se može upisati kao dobrovoljno, sudsko ili založno pravo. Osnivanje i upis hipoteke Hipoteka se osniva upisom…

 • Pobojnost

  Sukladno odredbama hrvatskog Zakona o obveznim odnosima, postojanje određenih mana volje prilikom sklapanja ugovora uzrokuje ništetnost ili pobojnost pravnog posla. Pobojnost je pravni institut koji za razliku od ništetnosti ne nastupa već po samom zakonu, već je nužno u sudskom postupku utvrditi postojanje razloga pobojnosti te zahtijevati poništenje takvog ugovora. Međutim, ugovornim stranama ostavljena je…

 • Nasljedno pravo u republici hrvatskoj

  Nasljedno pravo u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o nasljeđivanju. Sve su fizičke osobe pod istim pretpostavkama ravnopravne u nasljeđivanju. Stranci su, pod pretpostavkom uzajamnosti, u nasljeđivanju ravnopravni s državljanima Republike Hrvatske. Uzajamnost se predmnijeva, dok se suprotno ne utvrdi na zahtjev osobe koja u tome ima pravni interes. Nasljeđuje se zbog smrti fizičke osobe…

 • Odgovornost za nedostatke iz ugovora o građenju

  Ugovor o građenju je zapravo ugovor o djelu kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu – sagraditi određenu građevinu u ugovorenom roku na određenom zemljištu, ili na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje da mu za to isplati određenu cijenu. Svaki ugovor o građenju mora sadržavati predmet i cijenu.…