Pouzdani iz iskustva.
S Vama još od 1938. god.

Svatko tko se odvaži na nešto novo treba pouzdane partnere. Iskustvo tri generacije pravnika i kombinacija s najsuvremenijim metodama rada čine nas jednima od njih. Naši klijenti uglavnom su mala i srednje velika društva te fizičke osobe koje savjetujemo i podupiremo kako bi mogli učvrstiti svoj položaj u Republici Hrvatskoj.

Potrebna Vam je pravna pomoć?
Obratite nam se s Vašim zahtjevom.

Justitia

Novosti

HIPOTEKA KAO OSIGURANJE TRAŽBINE

Zajam često omogućava veća ulaganja poput kupnje kuće ili stana. Takvi su zajmovi gotovo uvijek osigurani hipotekom na nekretnini. Hipoteka također omogućava osiguranje druge tražbine prema dužniku. Hrvatski zakon priznaje kao založno pravo samo hipoteku na nekretnini. Hipoteka se može upisati kao dobrovoljno, sudsko ili založno pravo. Osnivanje i upis hipoteke Hipoteka se osniva upisom

POBOJNOST

Sukladno odredbama hrvatskog Zakona o obveznim odnosima, postojanje određenih mana volje prilikom sklapanja ugovora uzrokuje ništetnost ili pobojnost pravnog posla. Pobojnost je pravni institut koji za razliku od ništetnosti ne nastupa već po samom zakonu, već je nužno u sudskom postupku utvrditi postojanje razloga pobojnosti te zahtijevati poništenje takvog ugovora. Međutim, ugovornim stranama ostavljena je

NASLJEDNO PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nasljedno pravo u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o nasljeđivanju. Sve su fizičke osobe pod istim pretpostavkama ravnopravne u nasljeđivanju. Stranci su, pod pretpostavkom uzajamnosti, u nasljeđivanju ravnopravni s državljanima Republike Hrvatske. Uzajamnost se predmnijeva, dok se suprotno ne utvrdi na zahtjev osobe koja u tome ima pravni interes. Nasljeđuje se zbog smrti fizičke osobe

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE IZ UGOVORA O GRAĐENJU

Ugovor o građenju je zapravo ugovor o djelu kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu – sagraditi određenu građevinu u ugovorenom roku na određenom zemljištu, ili na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje da mu za to isplati određenu cijenu. Svaki ugovor o građenju mora sadržavati predmet i cijenu.