Pouzdani iz iskustva.
S Vama još od 1938. god.

Svatko tko se odvaži na nešto novo treba pouzdane partnere. Iskustvo tri generacije pravnika i kombinacija s najsuvremenijim metodama rada čine nas jednima od njih. Naši klijenti uglavnom su mala i srednje velika društva te fizičke osobe koje savjetujemo i podupiremo kako bi mogli učvrstiti svoj položaj u Republici Hrvatskoj.

Potrebna Vam je pravna pomoć?
Obratite nam se s Vašim zahtjevom.

Justitia

Novosti

PROMJENE NA STRANI DUŽNIKA

U kontekstu obveznopravnih odnosa, promjena subjekta obveze na strani dužnika može se izvršiti na nekoliko načina. Obveza dužnika iz nekog ugovora, može se prenijeti na treću osobu – preuzimanjem duga, pristupanjem dugu ili preuzimanjem ispunjenja. Ugovor o preuzimanju duga Preuzimanjem duga preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika, a ovaj se oslobađa obveze. Dug se preuzima

STJECANJE NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA STRANCE

Strani državljani, odnosno strane fizičke i pravne osobe mogu stjecati vlasništvo na nekretnine na području Republike Hrvatske. Pritom moraju biti ispunjeni određeni zakonski uvjeti. Razlika između državljana EU i državljana država nečlanica EU Državljani država članica EU mogu bez ikakvih prepreka steći nekretnine u Republici Hrvatskoj.  Državljani država članica još od ulaska Hrvatske u Europsku

POREZNO PRIZNATI TROŠKOVI U HRVATSKOM D.O.O.-u

Društva s ograničenom odgovornošću obveznici su plaćanja poreza na dobit. Pritom se kao porezna osnovica uzima razlika prihoda i rashoda uvećana ili umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Smanjenje porezne osnovice moguće je na više načina. Jedan od najboljih načina kojim se ujedno nagrađuju i zaposlenici društva neoporezive su isplate radnicima. Takve neoporezive

LIKVIDACIJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  

Postupak kojim se obračunava i dijeli imovina trgovačkog društva kojem su nastupili razlozi za prestanak naziva se likvidacija te se ona provodi ako članovi ne dogovore drugačiji način obračuna i podjele ili se nad društvom ne otvori stečaj. Provode je svi članovi društva kao likvidatori, ako odlukom članova ili društvenim ugovorom nije određeno da je

JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (j.d.o.o.)

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) je postupak kojim se osniva pravni entitet koji omogućava vlasnicima poslovanje pod zaštitom ograničene odgovornosti. Ova vrsta društva je često odabrana opcija za male i srednje poduzetnike, jer pruža određenu sigurnost i fleksibilnost u vođenju poslovanja. Poslovanje jednostavnog d.o.o.-a moguće je pokrenuti s najnižim iznosom temeljnog kapitala od

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.)

Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj. Definirano je člankom 385. Zakona o trgovačkim društvima kao trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Najniži iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću iznosi 2.500,00 EUR. Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću