impresum

Odvjetničko društvo Vaić & Dvorničić doo
Križanićeva 5
51000 Rijeka Hrvatska

Telefon: +385-51-373-608
www.vaic.hr
info@vaic.hr

Registarski sud : Trgovački sud u Rijeci
MBS: 040251700
Članovi društva: Savin Vaić, Marija Dvorničić Vaić, Anamarija Križanović

Osobe ovlaštene za zastupanje: Savin Vaić, Marija Dvorničić Vaić – zastupaju pojedinačno i samostalno

Temeljni kapital: 350.000,00 kn
PDV-ID: HR65232387784
Žiro račun društva otvoren kod Erste & Steiermärksiche Bank d.d. Rijeka
IBAN: HR0224020061100822825
SWIFT: ESBCHR 22