Marija Dvorničić Vaić

Partnerica/odvjetnica

Diplomirana pravnica

00385-99-373-6082

marija.dvornicic@vaic.hr

O meni

Trening:

Pravni fakultet u Rijeci

Jezici:

Hrvatski (materinji)
Engleski

Područja stručnosti:

Građansko pravo
Nasljedno pravo
Radno pravo
Imovinsko pravo
Korporativno pravo
Obiteljsko pravo

Članstva:

Hrvatska odvjetnička komora

biografija

Odvjetnica Marija Dvorničić Vaić, rođena je 17. kolovoza 1976. godine, a diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci 06. ožujka 2002. godine. Nakon rada u javnobilježničkom uredu, upisana je u Hrvatsku javnobilježničku komoru. Nakon državnog ispita 3. ožujka 2005. i javnobilježničkog ispita 11. travnja 2007. bila je javnobilježnički prisjednik kod javnog bilježnika Boleslava Dvorničića u Krku. Nakon zatvaranja javnobilježničkog ureda, 16. srpnja 2008. godine upisuje se u Hrvatsku odvjetničku komoru i otvara svoj odvjetnički ured u gradu Krku na adresi Trg Bana Josipa Jelačića 1. Dana 1. rujna 2010. godine zapošljava se u Odvjetničkom društvu Vaić.