Bračna stečevina

Prema hrvatskom Obiteljskom zakonu, bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu. Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Stoga, imovina koju bračni drug posjeduje u trenutku sklapanja braka predstavlja njegovu vlastitu imovinu.

Zanimljivo je napomenuti da autorsko djelo predstavlja vlastitu imovinu bračnog druga koji ga je stvorio, međutim imovinska korist od autorskih i srodnih prava stečenih tijekom braka predstavljaju bračnu stečevinu, a to su i dobici od igara na sreću.

Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine, ako nisu drukčije ugovorili. Dakle, ono što je stečeno u braku, primjerice nekretnine, pokretnine, novac i sl., dijeli se na pola.

Važno je istaknuti da se u obzir neće uzeti samo imovina stečena od trenutka sklapanja braka jer se u obzir uzima i imovina stečena za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice odnosno životne zajednice neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka.

Međutim, u slučaju razvoda braka, imovina nije jedino što je potrebno uzeti u obzir prilikom podjele.

Obveze

Za obveze koje je jedan bračni drug imao prije sklapanja braka, kao i za obveze koje je samostalno preuzeo nakon sklapanja braka, a koje se ne odnose na tekuće potrebe bračne i obiteljske zajednice, ne odgovara drugi bračni drug.

Međutim, za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice, kao i za obveze koje su bračni drugovi preuzeli zajednički u vezi s bračnom stečevinom, odgovaraju oba bračna druga solidarno bračnom stečevinom i vlastitom imovinom. Smatra se da su bračni drugovi za ove obveze odgovorni u jednakim dijelovima ako nisu drukčije ugovorili.

Ako je radi namirenja zajedničkih obveza iz suvlasničkoga dijela bračne stečevine ili iz vlastite imovine jednoga bračnog druga naplaćeno više nego što iznosi njegov dio duga, taj bračni drug ima prema drugom bračnom drugu pravo na naknadu toga iznosa iz njegova dijela bračne stečevine, odnosno iz njegove vlastite imovine.

Bračni ugovor

Bračnim ugovorom mogu se urediti imovinskopravni odnosi na postojećoj ili budućoj imovini, a nerijetko se u postupcima razvoda braka ili po okončanju istih, pristupa sklapanju sporazuma o diobi bračne stečevine. Za sastav samog ugovora poželjno je obratiti se stručnjaku.