Hrvatski Zakon o poticanju ulaganja – Potpore za opravdane troškove i druge potpore

Porezne potpore nisu jedine potpore koje omogućava Zakon o poticanju ulaganja, već postoje i sljedeće vrste potpora za korisnike.

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Primjerice, korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi više od 15 %, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 30 % prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 9000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Korisniku potpore odobrit će se bespovratna novčana potpora za usavršavanje radnika na novim radnim mjestima povezanim s projektom ulaganja, koja će se dodjeljivati sukladno pravilima o državnim potporama za usavršavanje.

Potpore za:

a) razvojno-inovacijske aktivnosti

Ove potpore će se odobravati za sljedeće projekte ulaganja:

– Razvojno-inovacijske aktivnosti koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih: a) proizvoda; b) proizvodnih serija; c) proizvodnih procesa; d) proizvodnih tehnologija.

b) aktivnosti poslovne podrške

– centri poslovnih aktivnosti; logistički i distribucijski centri; centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera

c) aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

– aktivnosti kreativnih usluga; aktivnosti održivih turističkih usluga

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu od najmanje 5.000.000,00 eura, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja. Potpore za kapitalne troškove odnose se isključivo na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkoj industriji odnosno na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima ovog Zakona.

Primjerice, korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi iznad 15 % uz predviđene potpore iz ovoga Zakona odobrit će se potpora za kapitalne troškove, bespovratna novčana potpora u iznosu 20 % prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu, i to za:

a) troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja

b) troškove kupnje novih strojeva odnosno proizvodne opreme

u ukupnom maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 eura, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50 % od kupljenih strojeva odnosno proizvodne opreme mora biti oprema visoke tehnologije.

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za radno intenzivne projekte ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore koja omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

Pa će se tako primjerice korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi više od 15 % prema podacima Državnog zavoda za statistiku važećim na datum početka ulaganja, odobriti bespovratna novčana potpora u maksimalnom iznosu od 2.250,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

Potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

Neaktivnu imovinu u smislu ovoga Zakona čini zemljište i/ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti. Neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za koju proizlazi namjera korištenja potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske neće se smatrati ona neaktivna imovina u vlasništvu Republike Hrvatske koja ima neriješene imovinskopravne odnose, imovina na kojoj postoji bilo koja vrsta upisanog tereta te imovina koja u naravi ima status poljoprivrednog, šumskog ili turističkog zemljišta.

Projekt ulaganja za koji se odobrava potpora za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu od najmanje 3.000.000,00 eura, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa.

Projekt ulaganja za koji se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u minimalnom iznosu od 500.000,00 eura, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih kod korisnika potpore tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za modernizaciju poslovnih procesa.

Korisnu potpore umanjit će se stopa poreza na dobit, pa će se tako za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna iznad 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjiti za 100 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.