Hrvatski Zakon o poticanju ulaganja – porezne potpore

Sukladno Zakonu o poticanju ulaganja, svrha poticanja ulaganja je poticanje gospodarskog rasta i ostvarenje gospodarske politike Republike Hrvatske, njezino uključivanje u tokove međunarodne razmjene i jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskoga poduzetništva.

Korisnici potpora su poduzetnici (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici), odnosno trgovačko društvo ili fizička osoba (obrtnik) koji je obveznik poreza na dobit, registriran na području Republike Hrvatske. Korisnici potpora za ulaganja ne mogu biti pravne odnosno fizičke osobe koje su pravomoćno osuđene za gospodarski kriminal.

Porezne potpore za mikropoduzetnike posebno su propisane ovim Zakonom, međutim potrebno je istaknuti koje mogućnosti ostvarenja potpora imaju i veći ulagači.

Porezne potpore

Za ulaganja u visini od 150.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem odnosno za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera u skladu s ovim Zakonom, a u visini od 50.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Za ulaganja u visini od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Za ulaganje u visini više od 3.000.000,00 eura, korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje petnaest novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Ukupan iznos poreznih potpora koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja poreznih potpora određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunanog na temelju propisa kojim se uređuje porez na dobit i iznosa izračunatog na temelju ovoga Zakona, poštujući maksimalni intenzitet potpore.

Korisnici potpora dužni su uzeti u obzir minimalno razdoblje očuvanja predmetnog projekta ulaganja i broja novootvorenih radnih mjesta utvrđenih ovim Zakonom, stoga je za detaljnije informacije uputno obratiti se pravnom stručnjaku.