Osporavanje testamenta u hrvatskoj: Razlozi, rokovi i pravna pitanja

Nasljeđivanje u Hrvatskoj regulira prijenos imovine nakon smrti osobe, ili zakonski ili oporukom. Svako može odrediti nasljednika i regulirati njegova prava u oporuci. Ovdje istražujemo zašto i kako se testamenti mogu osporiti.

  1. Razlozi za osporavanje testamenta:
    • Nedostaci u volji ostavitelja: Testament se može osporiti ako ga je ostavitelj sastavio pod prisilom, prijetnjom, obmanom ili zabludom. Zahtjev za to mora biti podnesen u roku od godinu dana od saznanja razloga za osporavanje, najkasnije deset godina nakon sastavljanja testamenta.
    • Nedostatak propisane forme: Valjani testament mora poštivati zakonske oblike (ručno napisan, napisan pred svjedocima, javan ili usmen u izvanrednim okolnostima pred dva istovremeno prisutna svjedoka). Osporavanje zbog nedostatka forme može se izvršiti u roku od godinu dana od saznanja ili najkasnije deset godina nakon sastavljanja testamenta.
    • Raspolaganja koja su suprotna obveznom dijelu: Obvezni nasljednici (potomci, usvojenici,bračni drug) mogu osporiti testamentarna raspolaganja koja krše njihov obvezni dio. Osporavanje mora biti podneseno u roku od 3 godine od sastavljanja testamenta.
  2. Fizička i psihička prisila: Sudstvo razlikuje između fizičke (primjene sile) i psihičke prisile (prisile na volju). Obje vrste mogu dovesti do poništenja testamenta.
  3. Obvezni nasljednici i njihova prava: Obvezni nasljednici imaju pravo na svoj obvezni dio, koji iznosi polovicu za potomke, usvojenike i bračnog druga, i trećinu za ostale obvezne nasljednike. Raspolaganja koja se protive tim pravima mogu biti osporena.