Anamarija Križanović

Partnerica/odvjetnica

Odvjetnica i izmiriteljica

00385-91-373-6081

anamarija@vaic.hr

O meni

Trening:

Pravni fakultet u Rijeci

Ovlašteni izmiritelj, Hrvatska udruga za mirenje

Hrvatski centar pravosuđa, Tečaj o primjeni Uredbe EU br. 650/2012 o nasljednom pravu, 2020.

Jezici:

Hrvatski (materinji)
Njemački
Engleski

Područja stručnosti:

Stvarno pravo
Građansko pravo
Ovršno pravo
Nasljedno pravo
Obiteljsko pravo
Radno pravo

Članstva:

Odvjetnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komori
Ovlašteni izmiritelj pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori
Ovlašteni izmiritelj pri Ministarstvu pravosuđa

biografija

Odvjetnica i ovlaštena izmiriteljica Anamarija Križanović, rođena 18. rujna 1990. godine, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci 27. lipnja 2014. godine. Od dana 15. studenoga 2018. upisana je kao odvjetnica pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori. Dana 9. veljače 2020. završila je edukaciju za ovlaštenog izmiritelja pri Hrvatskoj udruzi za mirenje. Dana 7. srpnja 2020. završila je online tečaj o primjeni Uredbe EU br. 650/2012 o nasljednom pravu.

Publikacija: “Radnici na određeno vrijeme u hrvatskom, europskom i komparativnom pravu” (koautor), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. volumen 36 (2015)