Odvjetničko društvo Vaić & Dvorničić d.o.o.

Križanićeva 5
51000 Rijeka
Hrvatska

Tel: +385 51 373 608
Tel: +385-51 377 097

savin@vaic.hr
info@vaic.hr
Skype: savin_vaic


Ured - Otok Krk

Sv. Bernardina 6A
51500 Krk
Hrvatska

Tel/fax: +385 51 221 622

marija.dvornicic@vaic.hr
skype: marija_dvornicic


Pisarnica - Pula

M. Držića 3
52100 Pula
Hrvatska

Tel: +385 99 373 6081

sasa@vaic.hr

Odvjetničko društvo Vaić & Dvorničić d.o.o. • OIB: 65232387784 • Registarski sud: Trgovački sud u Rijeci • MBS: 040251700 • Članovi društva-osnivači: Savin Vaić, Marija Dvorničić Vaić; zastupaju samostalno i pojedinačno; temeljni kapital 350.000 kn • Žiro račun društva otvoren kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka | IBAN HR0224020061100822825 SWIFT ESBCHR 22

Članstva


logo_main