onama

Odvjetničko društvo Vaić & Dvorničić d.o.o. utemeljeno je još davne 1938. godine, ponosi se tradicijom u pružanju usluga najviše razine, kombinirajući iskustvo stečeno kroz tri generacije odvjetnika s najsuvremenijim poslovnim metodama u cilju postizanja vrhunskih rezultata za naše klijente.

Sa sjedištem u Rijeci, misija našeg društva je pružati sveobuhvatne usluge po mjeri klijenata, koje u potpunosti odgovaraju jedinstvenim potrebama domaćih i inozemnih osoba koje žele investirati u Republiku Hrvatsku.

Čvrsto vjerujemo da su kvaliteta i konstantnost temelj svake uspješne poslovne suradnje. Stoga primjenjujemo jedinstveni način pružanja pravnih usluga pristupajući svakom preuzetom poslu s maksimalnom odgovornošću i predanošću, neprestano premašujući očekivanja naših klijenata.

Sjedište odvjetničkog društva Vaić & Dvorinčić d.o.o. nalazi se u Rijeci, Križanićeva 5, a ured ima i izdvojenu pisarnicu na otoku Krku na adresi Sv. Bernardina 6A, 51500 Krk i u Puli na adresi M. Držića 3.

Odvjetništvo je u Hrvatskoj samostalna služba koja putem obavljanja te slobodne djelatnosti osigurava pružanje pravne pomoći, a uređeno je posebnim Zakonom o odvjetništvu.  Svaki odvjetnik u Hrvatskoj je član  Hrvatske odvjetničke komore, koja odlučuje o stjecanju i prestanku prava na obavljanje odvjetništva.

Odvjetnik u okviru svojeg zanima pruža pravnu pomoć, što podrazumijeva pravno savjetovanje, sastavljanje isprava, tužbi, žalbi, prigovora, izvanrednih  pravnih lijekova te ostalih podnesaka u sudskom, upravnom i drugom postupku te općenito zastupanje stranaka.

Samo i isključivo odvjetnici se smiju baviti pružanjem pravne pomoći kao zanimanjem, u suprotnom se radi o nadripisarstvu, koje predstavlja kazneno djelo. Profesori pravnih fakulteta ne mogu zastupati stranke pred sudom, već samo mogu davati pravna  mišljenja i pravne savjete.

Stranke u Hrvatskoj imaju pravo same se zastupati u postupku pred sudom ili drugim tijelom i samostalno poduzimati parnične radnje i ne moraju angažirati odvjetnika ukoliko to ne žele.  Svaka fizička i pravna osoba može slobodno izabrati hoće li opunomoćiti odvjetnika za zastupanje kao i kojem odvjetniku iz Imenika odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori će dati punomoć. Dakle, u Hrvatskoj ne postoji obvezno odvjetničko zastupanje, kao što je to primjerice u Njemačkoj ili Austriji. Ondje vrijede takozvano obvezatno- prisilno odvjetničko zastupanje (Anwaltszwang) usljed kojeg stranke moraju angažirati odvjetnika kao punomoćnika u postupku pred sudom.

Odvjetnik za svoj rad ima pravo pored naknade troškova zaračunati i nagradu. Visina nagrade regulirana je Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koju donosi Hrvatska odvjetnička komora. Nagrada odvjetnika za pojedinu radnju pretežito ovisi o vrijednosti predmeta. Međutim od 12. studenog 2009. godine, za pojedine radnje uvedene su nagrade u paušalnom iznosu i to za sljedeće postupke:  radi smetanja posjeda, radi služnost,  iz stambenih odnosa (otkazi, iseljenja, utvrđenja), radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka, za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, te o tome s kime će živjeti maloljetna djeca, iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.) te za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja. U tim parničnim postupcima nagrada je jednokratna i iznosi 2.000,00 kuna.

Odvjetnik je dužan pružiti pravnu pomoć svakoj osobi koja mu se obrati, a smije ju uskratiti samo u određenim slučajevima koje propisuje Zakon o odvjetništvu, statut Komore i Kodeks odvjetničke etike.

Odvjetnici ne moraju nužno biti specijalizirani za određena pravna područja, iako se u praksi odvjetnici, odnosno odvjetnički uredi i društva pretežito opredijele za pojedine grane prava tijekom godina obavljanja svoje odvjetničke djelatnosti. Međutim odvjetnik može zahtijevati da mu Komora prizna specijalnost u određenom području prava ukoliko ispunjava propisane uvjete. 

Naposljetku, u ovom kratkom pregeldu odvjetničke djelatnost, bitno je istaknuti da su odvjetnici dužni čuvati kao odvjetničku tajnu sve što mu stranka povjeri ili što sazna od stranke prilikom zastupanja, a to isto vrijedi i za druge osobe koje rade ili su radile u tom odvjetničkom uredu.

Članstva

logo_main