Odvjetničko društvo u Hrvatskoj

Pouzdan iz iskustva.
Od 1938.

Usluge

Širok raspon pravnih područja koje pokriva naše društvo uključuje, ali se ne ograničava na obiteljsko pravo, radno pravo, kazneno pravo, korporativno pravo, pravo nekretnina i još mnogo toga.

Naš tim

Iskusan tim odvjetnika sa ekspertizom u raznim pravnim područjima. Naši odvjetnici imaju bogato iskustvo i dokazane rezultate kako bi našim klijentima pružili učinkovitu i profesionalnu pravnu podršku.

Zašto odabrati nas?

Saznajte po čemu je naše odvjetničko društvo jedinstveno i zašto biste nas trebali izabrati za svog pravnog zastupnika. Od naše personalizirane podrške do naše predanosti izvrsnosti usluge, saznajte kako vam možemo pomoći.

Pravda

Trebate pravni savjet?

Vaš zahtjev nam je važan. Naši iskusni odvjetnici spremni su vam pomoći. Kontaktirajte nas sada kako bismo razgovarali o vašim pravnim nedoumicama.

Pouzdani smo od 1938. godine zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu.

U svijetu promjena, pouzdani partneri su neprocjenjivi. Iskustvom triju generacija pravnika i integracijom najsuvremenijih metoda rada možemo ponuditi upravo to. Naš fokus je na savjetovanju i podršci stranim malim poduzećima do srednjih poduzeća kao i privatnim osobama koje se žele učvrstiti u Hrvatskoj.

Novosti

 • Odgovornost za nedostatke iz ugovora o građenju

  Ugovor o građenju je zapravo ugovor o djelu kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu – sagraditi određenu građevinu u ugovorenom roku na određenom zemljištu, ili na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje da mu za to isplati određenu cijenu. Svaki ugovor o građenju mora sadržavati predmet i cijenu.…

 • Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

  Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili treću osobu (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana obvezuje se da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu, na…

 • Ugovor o doživotnom uzdržavanju

  Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju Ugovor o…

 • Agencija za privremeno zapošljavanje i ustupanje agencijskih radnika u inozemstvo

  Agencija za privremeno zapošljavanje Rad agencije za privremeno zapošljavanje u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o radu. Prema članku 44. stavku 1. spomenutog zakona agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu (korisniku) za privremeno obavljanje poslova. Ustupljeni radnik je radnik kojeg agencija zapošljava radi ustupanja…

 • Dugotrajno boravište i stalni boravak stranaca u hrvatskoj

  Državljani trećih zemalja koji u Republici Hrvatskoj imaju uređen boravak nakon izvjesnog vremena mogu podnijeti zahtjev za dugotrajno boravište ili za stalni boravak. Dugotrajno boravište Dugotrajno boravište može se odobriti državljaninu treće zemlje koji do dana podnošenja zahtjeva u Republici Hrvatskoj ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu. Smatra se da…

 • Kratkotrajni i privremeni boravak stranaca u republici hrvatskoj

  Državljani trećih zemalja (državljani država koje nisu članice EGP-a) u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti pravo na kratkotrajni ili privremeni boravak te na dugotrajno boravište i stalni boravak. U ovom tekstu govorit će se o kratkotrajnom i privremenom boravku. Kratkotrajni boravak Državljani trećih zemalja mogu boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku do 90 dana u…

 • Promjene na strani dužnika

  U kontekstu obveznopravnih odnosa, promjena subjekta obveze na strani dužnika može se izvršiti na nekoliko načina. Obveza dužnika iz nekog ugovora, može se prenijeti na treću osobu – preuzimanjem duga, pristupanjem dugu ili preuzimanjem ispunjenja. Ugovor o preuzimanju duga Preuzimanjem duga preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika, a ovaj se oslobađa obveze. Dug se preuzima…

 • Stjecanje nekretnina u republici hrvatskoj za strance

  Strani državljani, odnosno strane fizičke i pravne osobe mogu stjecati vlasništvo na nekretnine na području Republike Hrvatske. Pritom moraju biti ispunjeni određeni zakonski uvjeti. Razlika između državljana EU i državljana država nečlanica EU Državljani država članica EU mogu bez ikakvih prepreka steći nekretnine u Republici Hrvatskoj.  Državljani država članica još od ulaska Hrvatske u Europsku…

 • Porezno priznati troškovi u hrvatskom d.o.o.-u

  Društva s ograničenom odgovornošću obveznici su plaćanja poreza na dobit. Pritom se kao porezna osnovica uzima razlika prihoda i rashoda uvećana ili umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Smanjenje porezne osnovice moguće je na više načina. Jedan od najboljih načina kojim se ujedno nagrađuju i zaposlenici društva neoporezive su isplate radnicima. Takve neoporezive…

 • Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću

  Postupak kojim se obračunava i dijeli imovina trgovačkog društva kojem su nastupili razlozi za prestanak naziva se likvidacija te se ona provodi ako članovi ne dogovore drugačiji način obračuna i podjele ili se nad društvom ne otvori stečaj. Provode je svi članovi društva kao likvidatori, ako odlukom članova ili društvenim ugovorom nije određeno da je…

 • Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)

  Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) je postupak kojim se osniva pravni entitet koji omogućava vlasnicima poslovanje pod zaštitom ograničene odgovornosti. Ova vrsta društva je često odabrana opcija za male i srednje poduzetnike, jer pruža određenu sigurnost i fleksibilnost u vođenju poslovanja. Poslovanje jednostavnog d.o.o.-a moguće je pokrenuti s najnižim iznosom temeljnog kapitala od…

 • Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

  Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj. Definirano je člankom 385. Zakona o trgovačkim društvima kao trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Najniži iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću iznosi 2.500,00 EUR. Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću…

 • Porezne posebnosti i razlike u Njemačkoj i Hrvatskoj

  U nastavku iznosimo porezne posebnosti, odnosno razlike SavezneRepublike Njemačke i Republike Hrvatske glede nameta na nekretninama,poreza na nasljedstvo te porezne obveze ovisno o rezidentnosti obveznika.Razlike u uređenjima navedenih država nisu zanemarive, stoga dio razlikaiznosimo u nastavku teksta. Nameti glede nekretnina U Republici Hrvatskoj vlasnici nekretnina ne plaćaju godišnji porez nanekretnine, osim ako se ne radi…

 • Stjecanje hrvatskog državljanstva za strance

  Ovim se člankom osvrćemo na postupak stjecanja državljanstva za osobekoje nemaju neki oblik poveznice s Republikom Hrvatskom (kao što je toprimjerice pripadnost hrvatskom narodu). Stjecanje državljanstva uređeno je Zakonom o hrvatskomdržavljanstvu te se temeljem ovog zakona državljanstvo može stećina 4 načina: Osoba koja nije pripadnik hrvatskog naroda, iseljenik ili potomak iseljenikahrvatsko državljanstvo može steći prirođenjem.…