Hrvatska financijska agencija – kreditna procjena dužnika u Njemačkoj i Hrvatskoj

FINA je skraćenica za Financijsku agenciju koja je državna financijska agencija u Hrvatskoj. FINA je državna agencija u kojoj se uz naknadu mogu zatražiti podaci iz trgovačkog registra, računi poduzeća, poslovni rezultati i založna prava u obliku kreditnih izvješća. Financijska agencija vodi registar svih računa poslovnih subjekata i fizičkih osoba, iako Agenciji nisu poznata stanja na računima, već samo postojanje računa. Financijska agencija također vodi registar osnova za plaćanje, kronološki poredanih prema datumu i točnom vremenu primitka.

Ako postoji ovrha zbog novčane tražbine, provode je FINA, Hrvatska narodna banka i banke. Sva ovlaštenja za ovrhu sredstava bit će dostavljena FINA-i. FINA obračunava dospjelu kamatu na potraživanje i izdaje rješenje o ovrsi banci kod koje dužnik ima stanje. Bankovne račune dužnika tada blokira FINA, osim zaštićenih nekretnina.

Središnju ulogu u pronalaženju novčanih sredstava dužnika ima takozvani osobni identifikacijski broj (OIB) koji ima svaki građanin, a koji se izdaje prilikom otvaranja bankovnog računa. Na taj način financijska agencija zna sve račune dužnika i može izdati ovršne naloge nadležnim bankama.

Osobni identifikacijski broj (OIB) je identifikator svakog hrvatskog državljanina i pravne osobe sa sjedištem u Hrvatskoj. OIB porezni broj omogućuje uvid u vlasničku strukturu i likvidnost fizičke ili pravne osobe. Time se stvara transparentnost hrvatskog gospodarstva čime se sprječava korupcija.

U Hrvatskoj je OIB porezni broj preduvjet za otvaranje tekućeg računa u banci ili za kupnju nekretnine u Hrvatskoj.

Ako vjerovnik ima rješenje o ovrsi protiv dužnika, svoje novčano potraživanje može ostvariti putem FINA-e. Ovrhu na novčanim sredstvima provodi Hrvatska financijska agencija ( FINA ). Nakon dostave odgovarajućeg rješenja o ovrsi, može naložiti bankama kod kojih dužnik ima stanje da naplate dug. Financijska agencija može utvrditi o kojoj je banci riječ na temelju registra koji vodi jer registar uključuje sve postojeće račune putem osobnog identifikacijskog broja (OIB).

U Njemačkoj ne postoji državna institucija usporediva s FINA-om.

FINA je jedinstvena državna institucija u Europi koja može učinkovito blokirati bankovne račune u ovršnim postupcima koristeći porezni broj OIB dužnika.

U Njemačkoj sudski ovršitelj kao ovršno tijelo nema načina pregledati dužnikovu imovinu pomoću usporedivog poreznog broja. Umjesto toga, njemački sudski izvršitelj mora zatražiti podatke o imovini dužnika. Uz objavu imovine, dužnik mora vjerovniku pružiti sveobuhvatne informacije o tome može li se i gdje nešto pripisati vama. Ako ovrhovoditelj zatraži podatke o imovini ovršenika, dužan ih je dostaviti. Ako to ne učini ili da lažne ili nepotpune podatke (bilo namjerno ili iz nehaja), podliježe kaznenom gonjenju.

U Njemačkoj postoji Wiesbadenska agencija za kreditne informacije Schufa, koja je privatna kreditna agencija s pravnim oblikom dioničkog društva. Međutim, korisno je samo za privatne tvrtke ili banke koje trebaju provjeriti podatke o kreditnoj sposobnosti klijenata. Dioničari Schufe su banke, trgovačka društva i drugi pružatelji usluga. Kao kreditna agencija Schufa trgovcima i bankama u Njemačkoj dostavlja podatke o kreditnoj sposobnosti njihovih kupaca i poslovnih partnera. Ima podatke o ponašanju plaćanja i kreditnim obvezama oko 68 milijuna građana i 5 milijuna tvrtki.

Grupacija je ugovorni partner velikog broja banaka, štedionica i leasing društava. Postoje i ugovori s velikim tvrtkama kao što su tvrtke za narudžbu putem pošte i telekomunikacijske tvrtke. Zakonskim i povjerljivim otkrivanjem određenih podataka Schufa tada zna, na primjer, koja osoba i gdje ima tekuće račune, ugovore o mobilnom telefonu ili kredite. Zbog toga se trgovačka društva obraćaju Schufi kako bi saznala te podatke. To bi trebalo ubrzati poslovne procese i jamčiti solventnost ugovornih partnera.

Podaci u Schufi su anonimizirani. Banke i tvrtke koje traže podatke ne dobivaju konkretan popis pojedinačnih ugovora za mobitele, kreditne kartice i slično. Umjesto toga, podaci se agregiraju u Schufa bodovanje.

Bodovanje pokazuje vjerojatnost da će zajam biti uredno otplaćen.