Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) je postupak kojim se osniva pravni entitet koji omogućava vlasnicima poslovanje pod zaštitom ograničene odgovornosti. Ova vrsta društva je često odabrana opcija za male i srednje poduzetnike, jer pruža određenu sigurnost i fleksibilnost u vođenju poslovanja.

Poslovanje jednostavnog d.o.o.-a moguće je pokrenuti s najnižim iznosom temeljnog kapitala od 1,00 eura, uplaćenim u cijelosti u novcu, a najniži iznos poslovnog uloga također iznosi 1,00 EUR. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću osniva se korištenjem unaprijed pripremljenih obrazaca, a troškovi osnivanja  iznose otprilike 150,00 EUR.

Jednostavno društvo može imati najviše pet članova društva i samo jednog člana uprave. Mora imati i zakonske rezerve u koje se unosi četvrtina iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine. Ako društvu prijeti nesposobnost za plaćanje, mora se odmah sazvati skupština društva.

Kada temeljni kapital jednostavnog d.o.o.-a dosegne iznos temeljnog kapitala klasičnog d.o.o.-a na jednostavno društvo se počinju primjenjivati pravila klasičnog društva s ograničenom odgovornošću.

U svrhu pridržavanja zakonskih propisa i regulativa, j.d.o.o. također mora voditi odgovarajuće poslovne knjige, dostavljati godišnje financijske izvještaje te plaćati poreze i doprinose prema važećim zakonima.

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću pruža poduzetnicima pravnu strukturu i zaštitu za vođenje poslovanja, čime se smanjuje osobni rizik i olakšava pristup financijskim izvorima. Važno je konzultirati se s odvjetnikom kako bi se pravilno razumjele specifičnosti i pravila vezana uz osnivanje i vođenje j.d.o.o.-a u Republici Hrvatskoj.