Stjecanje nekretnina u republici hrvatskoj za strance

Strani državljani, odnosno strane fizičke i pravne osobe mogu stjecati vlasništvo na nekretnine na području Republike Hrvatske. Pritom moraju biti ispunjeni određeni zakonski uvjeti.

Razlika između državljana EU i državljana država nečlanica EU

Državljani država članica EU mogu bez ikakvih prepreka steći nekretnine u Republici Hrvatskoj.  Državljani država članica još od ulaska Hrvatske u Europsku uniju izjednačeni su s hrvatskim državljanima u pogledu stjecanja građevinskog zemljišta i svime što je povezano s tim zemljištem (kuća, stan itd.). Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, državljani država članica nisu ga mogli stjecati zbog moratorija na stjecanje poljoprivrednog zemljišta. Taj moratorij istekao je 01. srpnja 2023.g. U zakonodavstvu RH međutim, još nisu izvršene izmjene koje bi državljanima država članica omogućavale stjecanje poljoprivrednog zemljišta bez ograničenja.

S druge strane, državljani država nečlanica mogu steći vlasništvo nad nekretninom u Hrvatskoj samo ako postoji reciprocitet između Republike Hrvatske i države čije državljanstvo ima kupac nekretnine. Ako postoji reciprocitet, državljani trećih zemalja mogu steći vlasništvo samo ako to odobri Ministarstvo pravosuđa.

Pod određenim uvjetima, državljani trećih država mogu iznimno steći poljoprivredno zemljište kao svoje vlasništvo, i to samo na temelju zakona, npr. nasljeđivanjem. Nadalje, oni podliježu određenim zakonskim ograničenjima, poput stjecanja zemljišta u zaštićenim područjima (parkovi prirode, prirodni rezervati itd.).

U Hrvatskoj javni bilježnici moraju potvrditi kupoprodajni ugovor ovjerom potpisa, što znači da moraju potvrditi da je potpis prodavatelja originalan. Bitno je napomenuti kako kupac i prodavatelj ne moraju biti prisutni kod javnog bilježnika u isto vrijeme kako bi sklopili ugovor o kupoprodaji nekretnina.

Tijekom cjelokupnog postupka stjecanja vlasništva nekretnina, uključujući upis u zemljišne knjige, podršku može pružiti odvjetnik. S obzirom na to da je sam upis u zemljišne knjige prilično zahtjevan za strance kojima nije poznat hrvatski pravni sustav, preporučljivo je zatražiti podršku odvjetnika, budući da osoba postaje punopravni vlasnik nekretnine tek upisom u zemljišnu knjigu.

Stranci mogu bez ograničenja prodati svoju nekretninu bez obzira je li riječ o građevinskom i/ili poljoprivrednom zemljištu.

Više o temi: stjecanje nekretnina u republici Hrvatskoj za strance.