Djelatnosti nerezidenata preko stalnog poslovnog subjekta

Poznato je da neki građani imaju velike količine novca na bankovnim računima, dok im se trenutno, zbog visoke inflacije i niskih kamata na štednju, ne isplati štednja u banci. Držeći novac u banci ne ostvaruju nikakvu dobit, a istovremeno inflacija umanjuje vrijednost ušteđenog novca jer svakim danom ušteđenim novcem mogu kupiti sve manje proizvoda i usluga, a takav će se trend nastaviti iu budućnosti. . Kako bi se očuvala vrijednost novca, ulaganja u nekretnine dobra su zaštita od inflacije te predstavljaju značajnu i trajnu vrijednost. Dobar primjer je ulaganje u kuće za odmor koje se kasnije mogu iznajmljivati. Iznajmljivanjem stanova investitori ostvaruju redovite prihode, a vrijedi istaknuti da tržište nekretnina u posljednje vrijeme bilježi pozitivan gospodarski rast, čime se povećava vrijednost nekretnine i mogućnost zarade na prodaji nekretnine. Osim domaćih investitora, strani investitori ostvaruju pozitivan trend ulaganjem u domaće (turističko) tržište nekretnina. Prije pružanja usluga smještaja strani ulagači dužni su urediti svoj porezni status u Republici Hrvatskoj. Njihov porezni status ovisi o tome kako pružaju usluge smještaja, jesu li porezni rezidenti u zemlji prebivališta ili su rezidenti drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja.

Poslovni subjekt nerezident je stalni poslovni subjekt preko kojeg strani poduzetnik nerezident u cijelosti ili djelomično obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj.

Trgovačka društva danas su sve aktivnija na tržištima više zemalja, a zbog rasta i širenja multinacionalnih kompanija, kao i problema prekograničnog djelovanja i njihovog sve kompliciranijeg oporezivanja, dolazi do situacija međunarodnog dvostrukog oporezivanja ili dvostrukog neoporezivanja. -oporezivanje. Slijedom toga, moguće je osnovati trajni poslovni subjekt preko kojeg tvrtka može obavljati cijelu ili dio svoje djelatnosti bez registracije pravnog oblika djelatnosti u toj zemlji.

Budući da je stalni subjekt složen pojam i izaziva dvojbe oko utvrđivanja i oporezivanja dobiti zbog konkurencije pravosudnog tijela da oporezuje istog poreznog obveznika, kao i problema međunarodnog dvostrukog oporezivanja općenito, Organizacija za gospodarsku suradnju poslovanje i razvoj riješio je ovo pitanje Modelom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine, koji ima za cilj izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, porezne evazije i pravilnu raspodjelu prava oporezivanja između država ugovornica i koji posebno regulira trajno poslovanje entiteta i dobit iz poslovanja. Konkretni cilj ove uredbe je izbjeći oporezivanje poreznog obveznika od strane dviju poreznih vlasti, kako poduzetnici ne bi bili “kažnjeni” zbog svog interesa za poslovanje s inozemstvom.

Tako inozemno trgovačko društvo može obavljati svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj određeno vrijeme kroz stalni poslovni subjekt bez registracije kod trgovačkog suda. Naime, stalni poslovni subjekt je registriran kod nadležnog tijela porezne uprave.

Ovi porezni obveznici podliježu porezu na svu dobit ostvarenu u Republici Hrvatskoj za koju Republika Hrvatska ima pravo oporezivanja.