Izvanredni otkaz ugovora o radu

Izvanredni otkaz je otkaz bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka.

Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć. Svaka stranka ima pravo od stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza.

Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

Prije izvanrednog otkazivanja ugovora o radu uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan omogućiti radniku da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

S tim u vezi navodimo nekoliko primjera ponašanja radnika koja mogu dovesti do izvanrednog otkaza. Primjerice, ako se radnik ponaša neprimjereno, bez opravdanja ne dolazi na posao, odbija se javiti na mobitel, psuje, udaljava se s radnog mjesta bez opravdanja, navedene radnje mogu predstavljati osobito tešku povredu obveza iz radnog odnosa koja opravdava donošenje odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu od strane poslodavca.

Također alkoholiziranost na radnom mjestu, posebice u situaciji kada je poslodavac već nekoliko puta opomenuo radnika zbog istog problema, predstavlja osobito tešku povredu radne obveze.

Međutim, čak i radnje kao što su odbijanje izvršenja naloga nadređenoga za posao koji predstavlja dio radnikovih svakodnevnih radnih obveza u okviru njegovog radnog mjesta, narušava odnos povjerenja između poslodavca i radnika zbog čega nastavak radnog odnosa nije moguć te može dovesti do izvanrednog otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca.

Potrebno je istaknuti da postoje i posebne kategorije radnika koji mogu izvanredno otkazati ugovor o radu već samo zbog činjenice da spadaju u tu kategoriju, pa tako primjerice radnik koji koristi pravo na rodiljni, roditeljski, posvojiteljski i očinski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, itd., može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom, najkasnije petnaest dana prije dana na koji je radnik dužan vratiti se na rad. U ovu kategoriju spadaju i trudnice.

Radnici kojima nije isplaćena plaća također spadaju u kategoriju radnika koji mogu izvanredno otkazati ugovor o radu.