Kratkotrajni i privremeni boravak stranaca u republici hrvatskoj

Državljani trećih zemalja (državljani država koje nisu članice EGP-a) u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti pravo na kratkotrajni ili privremeni boravak te na dugotrajno boravište i stalni boravak. U ovom tekstu govorit će se o kratkotrajnom i privremenom boravku.

Kratkotrajni boravak

Državljani trećih zemalja mogu boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (90 dana boravka se može iskoristiti jednokratno ili višekratno). Osim boravka u Hrvatskoj, u spomenutih 90 dana ubraja se boravak u bilo kojoj državi članici Schengenskog područja.

Državljanin treće zemlje za vrijeme kratkotrajnog boravka mora imati prijavljen smještaj, a osoba koja mu je pružila smještaj dužna je to prijaviti u sustav E-visitor ili u policijskoj postaji.

Ako prijavu smještaja ne može obaviti pružatelj smještaja, prijavu smještaja je dužan obaviti državljanin treće zemlje u roku od dva dana od ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno od promjene smještaja.

Privremeni boravak

Privremeni boravak odobrava se državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u neku od sljedećih svrha: spajanje obitelji, srednjoškolsko obrazovanje, studiranje, istraživanje, humanitarni razlozi, životno partnerstvo, rad,  rad upućenog radnika, boravak osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a, boravak digitalnih nomada te u druge svrhe.

Privremeni boravak u svrhu rada izdaje se kao dozvola za boravak i rad.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak podnosi se u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Državljaninu treće zemlje odobrit će se privremeni boravak ako:

1. dokaže svrhu privremenog boravka
2. ima valjanu stranu putnu ispravu
3. ima sredstva za uzdržavanje
4. ima zdravstveno osiguranje
5. uz zahtjev priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku, osim ako je upućeni radnik odnosno student, istraživač ili osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a
6. nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
7. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

O zahtjevu za odobrenje privremenog boravka odlučuje Ministarstvo putem policijske uprave odnosno policijske postaje prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka državljanina treće zemlje. Odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do godine dana. Zahtjev za produljenje odobrenja privremenog boravka podnosi se najkasnije 60 dana prije isteka roka važećeg odobrenja za privremeni boravak u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta državljanina treće zemlje.

Također, državljani trećih država kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza moraju nakon što im bude odobren boravak podnijeti i zahtjev za vizu.

Više o temi pronađite u: Državljani trećih zemalja